הריגת בן נח

שו"תקטגוריה: מוסרהריגת בן נח
. שאל לפני חודש 1

בס"ד
שלום הרב,
בפרק היומי ברמב"ם (מלכים ט') לומדים על שבע מצוות בני נח.
רציתי לשאול איך אתה מבין את כל הפרק הזה,
1. איך אתה מבין את הרמב"ם הזה, נראה שבן נח נהרג על כל דבר כמעט וחסר ערך לחלוטין.
2. הרמב"ם סובר שזה הלמ"מ. (הלכה א')
3. האם יש לו יכולת לעשות תשובה? או תהליך פורמלי כדי שלא יהרגו אותו
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1
  1. לא הבנתי מה חסר ערך? חייו של הגוי? זה ודאי לא חסר ערך לחלוטין (הרי יש איסור דאורייתא על רציחתו). אבל כן עונשים אותו בחומרה על כל עבירה. בכמה מקומות רואים שההלכה מודדת את ערך החיים לפי כמות המצוות שמוטלות עלינו (למשל בהוריות בדיני קדימה בהצלה). לכן ערך חיי גוי נתפס כנמוך יותר מחיי יהודי. ואולי רק כשהוא עושה עבירה אז ערך חייו קטן.
  2. מה השאלה?
  3. זו שאלה לגבי כל עונש בהלכה. התפיסה המקובלת היא שתשובה לא פוטרת מעונשי בי"ד, אבל יש דעה שכן. ראה טור 91.
. הגיב לפני חודש 1

השאלה הייתה שבמידה וזה הלמ"מ אז אי אפשר להגיד את הטענה שהגויים בתקופת חז"ל היו שונים מהיום..
תודה ,אקרא שם

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1
  1. עקרונית כן אפשר. הלמ"מ שמי שמתנהג לא כמו בן אדם יש לעונשו כך. ראה רמב"ם בשורש א לגבי חנוכה ופורים בשיטת בה"ג, מה שהסביר מדוע זה לא יכול להיות דאורייתא. וניתן לדחות דבריו כמו שכתבתי כאן.
י.ו הגיב לפני חודש 1

לדעתי שאלה א לא הובנה נכון. נראה שכוונת השואל על כך שגוי לכאורה נהרג אף על גניבה חסרת ערך.

השאר תגובה

Back to top button