הרמבם משנה מהתלמוד?!

שו”תקטגוריה: כלליהרמבם משנה מהתלמוד?!
משה שאל לפני 11 חודשים

מצאתי בתשובות הרמב”ם שכתב ששינה מהתלמוד:
“שאלה ותורנו הדרתו מה שזכרת בהלכה י’ מפ”א דחו”מ שמא יטעה בין ה’ לו’ ולשון ההלכות שמא יטעה בין ה’ לז’ יבאר לנו הנסחא האמתית:

 

תשובה מה שנזכר בהלכות שמא יטעה בין ה’ לז’ הוא הנכון והוא לשון התלמיד כפי מה שהק’ שם ואני זכרתי הדבר הנמצא ברוב והוא טעות שעה בשעה שאחריה ועשיתיה כאילו הייתה הפליאה פחותה להיות שכוונתינו בכל זה החבור לקרב הדינים לשכל או לענין היותר קרוב (* נעתק מס’ מעשה רקח:): משה ב”ר מימון זצ”ל
 

ומאוד התפלאתי על כך. האם יש לכך עוד דוגמאות? האם זה לגיטימי? האם עשו כן עוד ראשונים לתלמוד? מה ההסבר לכך?
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 11 חודשים

לא מכיר את התשובה, ואני מניח שכוונתו להל’ חמץ פ”א ה”ט (ולא י). רק אומר שייתכן שמדובר על שינוי גרסה בתלמוד מכוח סברא למרות שזו הגרסה שהייתה לפניו. ומסברא ברור שהוא צודק ויש טעות בגרסה.

משה הגיב לפני 11 חודשים

לא ממש הבנתי מהיכן לקחת שיש טעות בגרסה? מבואר בגמ’ שהוא משום חשש שיטעה ביום המעונן. נכון, זה הסבר דחוק יותר מאשר הסברו של הרמב”ם (ובגלל כך כתב ששינה מהסברא שבגמ’). אך אין כאן כל רמז שהרמב”ם סבר שיש טעות בגרסאות

משה הגיב לפני 11 חודשים

וגם “מדוע מסברא ברור שהוא צודק ויש טעות בגרסה”?

mikyab צוות הגיב לפני 11 חודשים

כאמור, לא בדקתי. אבל מסברא נראה לי הגיוני יותר שמדובר על טעות בין ה’ לו’ ולא בין ה לז’. זה הכל. בכל אופן, הרמב”ם עצמו כתב שאינו סותר את התלמוד אלא במקום שיש סוגיא אחרת שחולקת. אני נזכר בספר של הרב בנדיקט “הרמב”ם ללא סטיה מן התלמוד”.

mikyab צוות הגיב לפני 11 חודשים

הדברים מפורשים בדבריו: “ואני זכרתי הדבר הנמצא ברוב והוא טעות שעה בשעה שאחריה ועשיתיה כאילו הייתה הפליאה פחותה”. כלומר אין כאן שינוי בהסבר אלא נקט בדוגמה שנראית לו סבירה יותר. זו לא מחלוקת על התלמוד.

שגיא הגיב לפני 11 חודשים

הרמבם עושה אתזה פעמים רבות, אני כותב עלזה עכשיו תיזה

מיכי הגיב לפני 11 חודשים

עושה את מה?

שגיא הגיב לפני 11 חודשים

משנה מהתלמוד הבבלי. בטח בהנמקות של דינים, שעל זה כבר כתב הרב רבינוביץ

mikyab צוות הגיב לפני 11 חודשים

לגבי מקורות זה כלל עתיק וכבר כתבו עליו רבים.

השאר תגובה