השגחה

נחום שאל לפני 3 שנים

אני פותח שאלה חדשה למרות ששאלתי את זה כי הגבת לי שם אבל שאלתי שוב ולא נענתי והסברת לי שאני לא מובן על כן אנסה מחדש .  אני הבנתי שדעת הרב היא שכיום אין התערבות בבריאה אני טענתי על כך שכיום אלוהים אם הוא מתערב הוא חייב להסתיר זאת כי אחרת תתיבטל הבחירה אתה ענית לי שפעם היו ניסים ולמרות הכל חטאו על כך אני עונה שפעם היה ייצר מיוחד של עבודה זרה אבל יותר מכך היום אם ניסויים של מעבדה יראו  עם ראיות חד משמעיות שיש התערבות אלוהית בבריאה ממש יתבטל הבחירה כי הנס ישאר תמיד ולא כמו פעם שהיה נס למחרת שכחו בקיצור היום נצמדים לעובדות  ברורת  עדיין תשאל או קיי אין אבל ראיה שיש התערבות נכון אבל צריך לקחת בשיקולים שאם יש ראיות שיש זה שלא רואים זה לפחות לא ראיה נגד כי אלוקים כביכול מוכרח להסתיר את התערבותו    חג שמח ומחילה אם אני לא מובן כתבת לי כמה פעמים שאני לא מובן אני משתדל אבל לא מספיק על כך מחילה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אתה אופטימי מאד לגבי דורנו. רבים יאמרו לך שאני הראיה הכי טובה נגדך. עושים לנו ניסים גלויים (הקמת המדינה, קיבוץ גלויות) ואני לא מכיר בהם. אבל מעבר לזה, בחטא העגל היו ניסים גלויים ועזים ביותר ועם ישראל חטא מיד. למה אתה מניח שהיום זה לא יכול לקרות. לדעתי בקלות כן.
מעבר לזה, גם אם היית צודק בטיעון ההוא, בפפועל אין אינדיקציה לנסים ולכן איני רואה סיבה להניח את קיומם. לא כתבתי שזו ראיה נגד אלוהים. אולי אל שמת לב, אבל אני מאמין בו.

נחום הגיב לפני 3 שנים

הראיה מחטא העגל אינה ראיה כיוון שיצר עבודה זרה הוא ייצר שונה עמדת על כך בספרך וגם מה שאתה כותב על הניסים של קום המדינה אינם ראיה כיוון שזה לא ניתן לבדיקת מעבדה עכשיו אני לא אמרתי שאתה לא מאמין אני הבנתי ממך שהסיבה שאתה חושב שהיום אין התערבות בבריאה כיוון שאתה לא רואה אבל אם אלוהים לא רוצה להראות כדי שלא תאבד הבחירה אז אין סיבה לומר שהנהגהתו השתנתה בקיצור במערכת השיקולים שלך לא ראיתי שאתה מביא את הנתון הזה שהיום דווקא יש הנהגה נסתרת

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אענה עוד פעם אחת ודי. התירוצים הללו לא מועילים מאומה. אם הגעת למסקנה שיש השגחה ואתה מתקשה מדוע לא רואים אותה, אז אולי יש מקום לתירוצים. אבל אם אין לך סיבה להניח שהיא ישנה, אז התירוצים הללו לא משנים מאומה. בה במידה יכולת לומר שיש כיום שדים מחומשי כנפיים. רק שלא רואים אותם בגלל שהקב”ה לא רוצה להפחיד אותנו. לכן יש שדים מחומשי כנפיים. מש”ל.
הקדשתי לזה טור.243.

נחום הגיב לפני 3 שנים

שבוע טוב השאל אחרת אם בתורה כתוב שאלוקים עונה לתפילות ואין לך את התירוץ שהיום המדיניות שלו השתנתה נניח שהיה כתוב שזה לא משתנה לעד האם היית מקבל שהוא משחק איתנו מחבואים

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אולי

נחום הגיב לפני 3 שנים

עכשיו אפשר לקבל את מה שאמרתי אני לא אמרתי שיש לי סיבה להניח שיש השגחה אלא ניטרלתי את השאלה שרואים היום הפוך ממה שכתוב בתורה ואילו אתה כל הזמן חוזר ואומר לי אבל אין ראיות שיש התערבות אלוהית בבריאה נכון אין ראיות אבל התשובה שלך יותר דחוקה מהתשובה שלי בייחוד שאם אני צודק אז אין צורך בתשובה שלך

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

דומני שהפניתי אותך לטור 243. מיצינו.

נחום הגיב לפני 3 שנים

אתה פשוט מתעלם מטענה חדשה בטור שלך לא העלית את הטענה שכיום אם אלוהים מתערב הוא מוכרח להתערב בסתר בצורה בלתי ניתנת לבדיקה אתה יכול לחלוק על דבריי אבל אל תפנה אותי לטור לא קשור ייתכן שגם פעם ההתערבות הייתה בצורה כזאת ואם כך הטענה היא שהיום לא שונה מפעם בכלום כל האפשרות שלך לסתור את הכתוב היא מכח התיאוריה שאלוהים שינה את הנהגתו אבל אם יש תירוץ יותר טוב שאכן הוא מתערב וברגע שתתחיל לבדוק לא תמצא כי זה הצורה היחידה שבה הוא יכול להתערב בלי למנוע את הבחירה למי שרוצה לכפור אם כן נפלה ראייתך מהמציאות עכשיו תחזור ותאמר למה שלא להאמין שיש שדים שאף אחד לא רואה זה שטיות דמגגיות כי זה כתוב בתורה וזה לא כתוב

Back to top button