השילוש הנוצרי וקבלה

שו”תקטגוריה: מחשבההשילוש הנוצרי וקבלה
דוד שאל לפני שנה 1

האם לדעת הרב יש קשר בין השילוש הקדוש אצל הנוצרים לבין פרצופי האצילות המרכזיים? הרי האב דומה לאריך, הבן לז”א (שגם מכונים בקבלה אב ובן כמה פעמים) ורוח הקודש לנוק’, ששתיהן מתוארות כאלמנט ניקבי?
ואם יש קשר מי לקח ממי?
תודה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

בהחלט יש קשר, ואני לא יודע מיהו המקור. ייתכן שהזרמים הגנוסטיים בזמן היווצרות הנצרות אחראים לזה גם אצלם וגם אצלנו. אין צורך להיזקק לכינויים כאלה ואחרים. הפרצופים בקבלת האר”י  מכונים במפורש אבא (חכמה) ואמא (בינה) וז”א (שש הספירות הבאות).
אגב, בתחילת העת החדשה הייתה קבלה נוצרית והייתה תופעה של לימוד קבלה של יהודים עם נוצרים.
לכן אני גם לא ממש מתפעל מניתוחים תיאולוגיים של הנצרות שבאים להוכיח שמדובר בע”ז. כמעט כל מה שתמצא אצלם תמצא גם אצלנו. למשל, קוב”ה ישראל ואורייתא חד זו גרסה של השילוש (קוב”ה ושכינתיה). תיאולוגיה ניתנת לפרשנויות שונות ולא תמיד מדייקת בניסוח, ולכן מסוכן מאד להסיק ממנה מסקנות. מאותה סיבה הדמיון לנצרות גם לא פוסל את הגישות והמינוחים הללו.

יהודה הגיב לפני שנה 1

ל

Copenhagen Interpretation הגיב לפני שנה 1

יהודה ליבס כתב מאמר על ההשפעות ההדדיות שרחשו בין משלשים ומעשרים קבליסטים למשלשים נוצרים כאן

https://liebes.huji.ac.il/files/hashpaot.pdf

אך אינני מבין מדוע יש בכך בכדי להכשיר את שניהם במקום לפסול

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

אין בכך כדי להכשיר ולא כדי לפסול. טענתי היא שרעיון של שילוש הוא מורכב וניתן לפרשנויות, ולא נכון לטפל בו בכלים פשטניים מדיי.

Copenhagen Interpretation הגיב לפני שנה 1

בוודאי מורכב. טובי התאולוגים התעסקו בו. המצאה יפה. אך עדיין המצאה. שאין לה בסיס במציאות או בהתגלות מהימנה על המציאות. הקב”ה יגלה את דברו עשרות אלפי פעמים אם לא יותר לאורך התנ”ך בגוף ראשון יחיד וצורת הפועל של יחיד, יתרה בנו השכם ושלוח דרך נביאיו עד כמה הוא מתעב עבודה זרה ואז יעביר מידע פרטי ליודעי חן כביכול שיש אלמנט אלוהי א’ ואלמנט אלוהי ב’ ואלמנט אלוהי ג’ וכל אחד בפני עצמו הוא אלוהי או אלוהים?

במצבים סטנדרטים היינו אומרים: מעשה נוכלות.

אך כשמדובר בתאולוגיה הדיו סובלת הכל.

M הגיב לפני שנה 1

איני מבין בנושא כלל אך רק אציין שכיום כבר די מקובל לומר בקרב חוקרי הקבלה (בשונה ממה שחשב בשעתו שלום) שהמקור של דברים רבים בגנוסטיקה הוא המסורות המיסטיות של יהודי בית שני ולא שהקבלה היא זו שהתבססה על הגנוסטיקה. עיין בהערות של חביבה פדיה על המהדורה החדשה של גרשום שלום וכן בספר מחקר הקבלה בישראל של מורם גאם הכהן.

Copenhagen Interpretation הגיב לפני שנה 1

למה זה כל כך משנה מי הושפע בדיוק ממי?

M הגיב לפני שנה 1

זו היתה רק תגובה למשפט “בהחלט יש קשר, ואני לא יודע מיהו המקור, ייתכן שהזרמים הגנוסטיים בזמן היווצרות הנצרות אחראים לזה גם אצלם וגם אצלנו” של מיכי.

השאר תגובה