השכרת דירה

שו”תקטגוריה: הלכההשכרת דירה
מאיר שאל לפני 5 שנים

לרב מיכאל שלום
השכרנו דירה בחוזה מסודר. החוזה הסתיים ע”פ הודעתנו בסוף חודש אוגוסט (ההודעה היתה חדשיים לפני כמצויין בחוזה).
השוכרת ביקשה בע”פ להאריך את השהות בדירה עד לסוף ספטמבר.
 
לאחר מכן הודיעה- בכתב- שתעזוב באמצע ספטמבר והיא מבקשת את מחצית שכר הדירה עבור חדש זה (לציין שלא נמצאו שוכרים לדירה בתקופה זו ואנו מפסידים מכך)
 
האם עלינו להשיב לה את כספה?
 
גמח”ט

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

לכאורה נחלקו בזה הראשונים. הדרכי משה (שלד, א) מביא מרדכי (בבא מציעא סי’ שמה) בשם מהר”ם, שאלמנה ששכרה בית ומתה בתוך זמן השכירות, אין יורשיה צריכים לשלם דמי שכירות עד תום זמן השכירות. אבל הרשב”א (שו”ת א, אלף כח) כותב, שיורשיו של השוכר צריכים לשלם עד סוף הזמן, והטעם לכך הוא: “דכיון ששכר שמעון הבית הרי הוא כמכר גמור ונתחייב בדמים בין ידור בין לא ידור. ואף על גב דקיימא לן ישנה לשכירות מתחלה ועד סוף. מכל מקום אין השוכר רשאי לצאת משם בכל יום ויום ולחשוב עמו לשעות. אלא מחוייב הוא שלא להניח ביתו לפני זה עד זמנו”.
בפשטות המחלוקת תלויה בשאלה האם שכירות היא סוג של מכר או דמי השתמשות. אם זה מכר אז ודאי צריך לשלם הכל גם אם לא השתמשו. ואם מדובר בדמי השתמשות אז יש מקום לטענה שצריך להחזיר חצי מהכסף.
ומכיון שיש כאן ספק, הרי השוכרת היא מוציאה מכם ועליה הראיה.
אמנם במקרה שלכם שהיא כבר שילמה והדיון האם להחזיר לה, כתב בקה”י ב”מ סי’ לז שלכל הדעות השכירות היא מכר ולא דמי שימוש. כל המחלוקת האם שכירות היא ממכר או לא זה רק כאשר השכירות משתלמת בסוף.
לכן נראה שאין עליכם חובה להחזיר לה את הכסף. והנלענ”ד כתבתי.

מ הגיב לפני 5 שנים

תודה על תשובתך
לבסוף לא ניתן היה לשוחח עם השוכרת בדרכי שלום והכסף הושב מפי אמתחותינו

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

אתם השבתם אליה? כאמור, לדעתי לא הייתם חייבים.

השאר תגובה

Back to top button