התאבדות באופן המותר ואפילו מצווה

שו”תקטגוריה: הלכההתאבדות באופן המותר ואפילו מצווה
דיוגי שאל לפני 2 חודשים

המבקש מאדם שיאיים עליו במוות אם לא יעבוד ע\”ז ה\”ז חייב למסור נפשו? ז\”א שהמבקש אינו חוטא מאומה שהרי אין שלד\”ע  ובשעה שמאויים, הרי מקיים את הדין של מסירת נפש. אם דבריי כנים מצאתי פתרון למתאבדים הדתיים….. או שעובר על לפני עוור?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

ראשית, המאיים עובר איסור. שנית, נחלקו הראשונים בדין מכניס עצמו לאונס אי הוי אנוס או לא.

דיוגי הגיב לפני 2 חודשים

ואי לא הוי אונס? אז יעבור ואל ייהרג?

מיכי הגיב לפני 2 חודשים

הפלפול המוזר הזה לא ברור לי. ברור שלא יעבור על ע”ז. אבל הריגתו תיחשב התאבדות ולא הרוויח מאומה.

בס”ד ג’ בתמוז תש”פ

בס’ שם הגדולים מובא שחכמים שכתבו פירושים על ספר העיטור ועל רבנו ירוחם – נפטרו בגיל צעיר. לכן נלע”ד שמי שקץ בחייו יתחיל לכתוב פירוש על ספר העיטור או על רבנו ירוחם. יש להניח שעיסוק זה יביא לו בוודאי עניין מחודש בחיים שישחרר אותו מדיכאונו 🙂

בברכה, החפץ בחיים

ועצה טובה יותר הגיב לפני 2 חודשים

ואולי, במקוום לחפש היתרים להתאבד – נציא למסכן ‘התירים’ לשמחה ולרגש בעבודת ה’, שיהיה מודע לכך שה’ אוהב אותו ומשגיח עליו באהבה וזקוק לו שיוציא לפועל את הכישורים הגנוזים בו, לטובתו ולטובת החברה כולה. כשיחוש משמעות בחייו – לא ימאס בהם.

בברכה, ש”צ

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

בהחלט. מותר לשקר כדי להציל חיים. 🙂
(אם כי מה שאתה אומר אינו לגמרי שקר. הוא כנראה אוהב ומשגיח – לפחות פסיבית)

מה שאני אומר? הגיב לפני 2 חודשים

בס”ד ד’ בתמוז תש”פ

מה שאני אומר? מה שהוא אומר: ‘כי ה’ אלקיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך’ (דברים לא,ו)! וכן אומרים בתפילה: ‘הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו צחסדיך’. אם הקב”ה מצווה את האדם – סימן מובהק שהוא מאמין בו ובייעודו.

בברכה, ש”צ

דיוגי הגיב לפני 2 חודשים

איך הריגתו נחשבת התאבדות אם אין שלד”ע? הוא לא שליח שלו גם בלא אונס.

הפוסק האחרון הגיב לפני 2 חודשים

מה זה “מתאבד דתי”?
דתי זה מי שבוטח בה’ לא?
מי שבוטח בה’ לא יכול לקבל החלטה להתאבד.
מי שקיבל החלטה להתאבד לא בוטח בה’ אלא בעצמו ובהחלטותיו.

האחרון לפסוק הגיב לפני 2 חודשים

רבי עקיבא אמר מתי יזדמן לי פסוק זה ואקראנו שמע ישראל וכולי…. ומת

מיכי הגיב לפני 2 חודשים

דיוגי,
מצאת פתרון מבריק למי שרוצה להתאבד: שמישהו אחר ירצח אותו. וואו. איך לא חשבו על זה עד עכשיו?!
יש לי גם פתרון ליהודי שרוצה לחלל שבת: שיגיד לחבר שלו לחלל שבת עבורו.
ממה נפשך: אם הלה בעל בחירה אז האיסור עובר אליו. ואם לא (זו מכונה שהורגת אם לא עובדים ע”ז), אז אני עדיין מתאבד.
ואגב, יש דעה בראשונים שיש איסור להסית לעבירה גם בלי דין שליחות. ראה יד רמה על אין טוענין למסית.
זהו, אני מסיים את חלקי בהזיה הזאת.

מיכי הגיב לפני 2 חודשים

טובט עוד הערה.
לגבי שליחות לדבר עבירה כשהשליח שוגג, קטן, מוחזק לעשות זאת – מומר)ץ יש שליח, וגם במקרים שאין זה רק לעניין הדין אבל עונש בידי שמים יש. ראה סיכום קצר כאן:
http://olamot.net/shiur/%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97-%D7%9C%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94

דיוגי הגיב לפני 2 חודשים

אולי הרב פיספס את הנקודה המרכזית בהתאבדות והיא שהאדם מוסר נפשו למען אלוקיו למען לא יעבוד אלוהים אחרים. “הפתרון המבריק” הוא שהאדם לא סתם מספיק לסבול את החיים שלו באופן המותר כי אם על ידי זה זוכה בעצם למצווה מאוד נדירה ומאווד חשובה.
בברכת שבת שלום מלאה חשיבה נכונה.

דיוגי הגיב לפני 2 חודשים

מ”מ תודה על ההפניות התורניות

עצה מהפרשה הגיב לפני 2 חודשים

הרוצה להתאבד – יכול לקיים ‘יאדם כי ימות באהל’, יתמסר ללימוד התורה בצורה מענגת ומשמחת, במקום ובאופן שליבו חפץ – והעונג שבתורה ישיב לו את שמחת החיים.

בברכה, שמחה צהלה לחיים

השאר תגובה