התדרדרות במצבו הרפואי של ברלנד

שו”תקטגוריה: מוסרהתדרדרות במצבו הרפואי של ברלנד
השואל האחרון שאל לפני 2 חודשים

https://rotter.net/forum/scoops1/634166.shtml

התדרדרות חלה ביממה האחרונה במצבו הרפואי של הרב ברלנד. פונה מכלא צלמון שם הוא יושב כבר כמה חודשים במעצר לבית החולים פוריה בטבריה.
לטענת מקורביו הרב אמור לעבור ניתוח מציל חיים, מוקדם יותר השבוע פורסם בקבוצת הווטסאפ של תומכי הרב ברלנד כי \”עקב מצבו הבריאותי המדרדר, שוב הרב ברלנד לא התקשר לשיעורו דרך הפלאפון ולתפילת מנחה ערבית עם ציבור תלמידיו, כאמור מדובר בפעם שניה השבוע, דאגה בקרב תלמידיו.\”

 
כיצד ראוי להתיחס לעניין כזה. לשתוק? לומר שהוא מקבל את עונשו? לעורר שמחה על כך? לעורר עצב ורחמים?
האם יש לומר עליו תהילים? האם יש לנדות כאלו שאומרים עליו תהילים? האם אוהביו ראויים להשלים מניין?
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

האיש כנראה בעייתי מאד ואוהדיו, לפחות חלק גדול מהם, בעייתיים לא פחות. אבל איני רואה מדוע אינם יכולים להשלים מניין.
אני לא יכול לקבוע לך עבור מי להתפלל (אם בכלל תפילה כזאת עוזרת). תחליט לבד. 
לא צריך לומר כלום על העניין זה. למה על כל דבר צריך לומר משהו? יקרה לו מה שיקרה, וזהו.

אורן הגיב לפני 2 חודשים

חברותא ברכות דף י עמוד א
הנהו בריוני, אנשים אלימים(1), דהוו בשבבותיה [בשכנותו] דרבי מאיר, והוו קא מצערו ליה טובא. הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו.(2) שמיתה לרשעי ישראל הנאה היא להם כדי שלא ישתרשו בחטא, וגם שמיתתן כפרתן, וגם שלא יקבלו שכרם בעולם הזה, כדי שיקבלוהו בעולם הבא.(3)

אמרה ליה ברוריא דביתהו [אשתו של רבי מאיר]: מאי דעתך להתפלל שימותו? משום דכתיב [תהילים קד לה] “יתמו חטאים”, ואתה מפרש כוונת הכתוב שימותו האנשים החוטאים.

אך באמת אין זו הכוונה! כי מי כתיב “יתמו [אנשים] חוטאים”? הרי “יתמו חטאים” כתיב!(4) והכוונה היא שלא ייעשו עוד מעשי חטא.(5)

ועוד טענה לו ברוריה אשתו: שפיל – רד והמשך – וראה לסיפיה דקרא. שסיומו הוא – “ורשעים עוד אינם”, והרי פשיטא שאם ימותו האנשים החוטאים אין עוד רשעים, ובהכרח שכונת הכתוב כי כאשר יפסקו מעשי החטא, שוב לא יהיו אותם האנשים בגדר רשעים.

אלא, בעי בקש רחמי עלויהו דלהדרו שיחזרו בתשובה, וממילא – “ורשעים עוד אינם”!
בעא רבי מאיר רחמי עלויהו, והדרו בתשובה.

איש הגיב לפני 2 חודשים

מומלץ מאד לראות את הדוקו של כאן עליו ואת התחקיר שעשו על הימנעות מרפואות, ולהבין שהוא אמנם מטורף וחולני, אבל שפל ונאלח. ויש לייחל ללכתו

השאר תגובה