התלמוד סמכות או אמת

שו”תקטגוריה: מטא הלכההתלמוד סמכות או אמת
בועז שאל לפני 8 חודשים

נתעוררתי בשבת להערה נפלאה ועניין אותי לשמוע את דעתך עליה.
במשך השנים שמתי לב כי יש הבדלי גישה ביחס למשקל הטקסט של התלמוד בין הבית יוסף והחזו”א, בעוד שהבית יוסף נותן לו יחס משני ביחס לסברת הדברים וכלשונו של הבית יוסף שדוחק הלשון עדיף מדוחק הענין, [ולענ”ד אפשר לראות זאת במקומות רבים בבית יוסף שכשיש קושיא על איזה ראשון הוא דוחק מאד את לשון הגמ’] לעומתו החזו”א כפי הנראה מתייחס בכובד ראש לשקלא וטריא של הגמ’, וסברת הדברים היא משנית אצלו, באחת מאגרותיו הוא אף כותב, שאין להאריך בסברא, אני מבין שכונתו היא שהעיקר זה החשבון של הטקסט, ואת הסברא ניתן לכופף לטובת הטקסט. 
כעת חשבתי, שלכאורה הם לשיטתם בענין זה, כי ידוע מה שהם נחלקו בטעם הדבר שאין האמוראים חולקים על התנאים לדעת הכס”מ כי כך קיבלו, ולדעת החזו”א הם קטנים בחכמה מהתנאים, לפי”ז הכס”מ לשיטתו שסברת הגמ’ לא בהכרח צודקת ומשום שקיבלנו לא קיבלנו רק את הטקסט, ולדעת החזו”א שהגמ’ בהכרח צודקת מאיתנו יש חשיבות לנוסח הטקסט.
מה דעתך?
אגב, השיעור האחרון עם הטקסטים האמתיים והמדומים של הרב קוק משעשע במיוחד.
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 8 חודשים

זה מעניין כי אני הייתי אומר בדיוק להיפך. החזו”א כל הזמן ממשקל את הסברא בצורה מאד חזקה. הוא אף כותב שהשכל הוא המלאך שמנחה אותנו וכו’. אכן ביו”ד סי’ קנ וסי’ ג ועוד. ומה שאין להאריך בסברא זה רק מפני שלדעתו קשה לשכנע בזה (כל אחד וסברתו) ולא מפני שהסברא לא נכונה.
אגב, החזו”א פעמים רבות נוקט בהסברים אזוטריים (כלומר לא אומר את מה שהוא באמת חושב, כמו ההנפצה של אלפיים שנות תורה וכדומה, אלא מנפיץ הסבר שיתקבל כי העיקרון צריך להיות נכון בעיניו), ולכן איני בטוח שהוא באמת מתכוון לומר שסמכות הגמרא היא בגלל חכמתה העצומה. ייתכן שהוא העריך שאנשים יקבלו זאת כך יותר ולכן כתב את מה שכתב.
לגבי הב”י, אמנם ידועים הדברים שכתב (כמדומני ביו”ד סי’ רכח) שעדיף דוחק הלשון מדוחק הסברא, אבל כמי שנכנס לסמכות הראשונים ופוסק בצורה תקדימית מאד (שלא כמו החזו”א), הייתי מצפה שדווקא ייצמד ללשונותיהם. כשאתה בא ליישב את אחד הראשונים אתה כמובן צריך להחליט ללכת אחרי הלשון או הסברא, אבל עצם זה שאתה טורח ליישב את כולם אומרת שאתה תקדימי.

בועז הגיב לפני 8 חודשים

כבר כתב הסמ”ע שדעת בעלי בתים היפך דעת תורה. כדברי ניוטון בשעתו, אני לא מניח שום השערה?

בעז”ה עוד אחשוב על הדברים.

בענין אלפים שנות תורה של החזו”א, הרמת לי להנחתה, כי הבנתי (לא זוכר מאיפה) שאתה לא מקבל את טענתו בזה (אין פלא, אגדה כבר אמרנו?), וכפי שזכור לי דבריו של החזו”א נאמרו לגבי הטריפות שמנו חכמים.

האם לפי דעתך שאין סמכות לחכמים על המציאות, דיני טרפות תלויים כפי המציאות הידועה לנו היום?

mikyab צוות הגיב לפני 8 חודשים

בהנחה שזה באמת תלוי במציאות ברור שדיני טריפות היום שונים. אבל כידוע יש דעות שזה לא תלוי במציאות (הרמב”ם מבחין בעניין זה בין טריפות אדם לטריפות בהמה).

השאר תגובה