התערבות השם דרך בחירת האדם

שו"תקטגוריה: פילוסופיההתערבות השם דרך בחירת האדם
מיכאל שאל לפני 3 שנים

שאלתי לפני כמה ימים, ועקב ההשתלטות הערבית על האתר השאלה נמחקה.
הרב טען שאי אפשר לומר שאלוקים משגיח דרך בחירות האדם [שגורם להם לעשות דברים כרצונו, ובכך להשפיע על המציאות] משום שהתערבות זו אף היא בגדר שינוי הטבע, שהאדם חופשי בהחלטותיו והנה אלוקים בא וכופהו לעשות דבר מסויים.
שאלתי היא, למה לא ניתן לומר שאלוקים לא כופה את רצונו אלא רק משפיע על האדם רצון לעשות כך, והאדם בבחירתו בוחר כמו הצד הרצוי אצלו. בצורה זו אין כאן שינוי טבע כל שהוא, אלא הזרמת סיבה חיצונית לפני האדם, בהנחה שהאדם יבחר כפי שרוצה המזרים.
[כמו שפירסומאי אינו כופה על האדם, כך אלוקים אינו כופה, אלא גורם לו סיבה לבחור כרצונו].
ואמנם יש כאן התערבות שמיימית [שניתן לא לקבלה בעצם], אבל אין כאן שבירת חוק טבע כל שהוא.
ולהדגיש: אין כוונתו שאלוקים יתערב בנסיבות [היינו שיצור תוצאה מציאותית מסויימת כדי לגרות את האדם לפעולה] שאף זה מצריך שינוי בטבע, אלא יתערב בשיקולים של האדם, שישפיע על תודעת האדם רצון לעשות דבר פלוני.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

דומני שעניתי על כך כבר כמה פעמים. כל מעורבות כזאת היא מעורבות בטבע. יש מעורבויות שלא מבטלות את הבחירה, אבל השאלה האם הוא בכלל מעורב. אני מפקפק בזה מפני שאיני רואה שום אינדיקציה לזה. יש לזכור שהנסיבות שבתוכן האדם בוחר נקבעות על ידי הטבע, ולכן מעורבות בהן היא בד"כ מעורבות בטבע. אם אתה מקבל מעורבות כזאת אין מניעה לקבל מעורבות בטבע עצמו. אינך מרוויח כלום.

השאר תגובה

Back to top button