ובהא כי לא מודה מכשר רבן גמליאל כתובות יג ע'ב-יד ע'א

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיובהא כי לא מודה מכשר רבן גמליאל כתובות יג ע'ב-יד ע'א
Shurkes שאל לפני 3 חודשים

שלום הרב מיכי,
גם תודות לך התחלתי לקבוע עיתים וללמוד גמרא, החברותא הציע להתחיל מסכת כתובות.
בדף יד ע’א שואל אביי את הנ”ל לגבי פסיקת רב יוסף כשבא ההוא ארוס וארוסתו ושניהם מודים שההריום מהארוס
ועונים שיש לכתחילה ויש בדיעבד 
בסוגיות הקודמות, רבן גמליאל פוסק שהאישה נאמנת במספר מקרים ופה, אביי שואל האם רבן גמליאל אכן היה אומר נאמנת לאישה במקרה הזה אם הארוס היה טוען שההריון לא ממנו.
 
האם לא יותר פשוט לאביי לומר שבכל המקרים הקודמים, רבן גמליאל פסק לפי ברי ושמא אבל במקרה הזה, זה יכול להיות ברי מול ברי, האשה טוענת שזה מהארוס והארוס יכול לטעון שהוא לא הייה איתה ולכן במקרה כזה לא בטוח שרבן גמליאל היה פוסק נאמנת.
מקווה שמובן
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 חודשים

אני שמח מאד. חילך לאורייתא.
בתוד”ה ‘חדא’, מסביר שמדובר להכשיר את הוולד, ומעיר שלר”ג היא נאמנת בברי ושמא ולא בברי וברי. אגב, ככל הזכור לי זו מחלוקת אמוראים (מה דעת ר”ג בברי וברי).
 

mikyab צוות הגיב לפני 3 חודשים

מעבר לזה, כאן זה באמת מצב של דיעבד (שהרי היא מעוברת), ולכן אין צורך להיכנס לשאלת ברי ושמא. גם אם מדובר כאן בברי וברי עדיין ברור שמדובר בדיעבד.

Shurkes הגיב לפני 3 חודשים

זאת אומרת, לפי הפירוש הזה, השאלה היא אם הוולד כשר.
במידה והיא טוענת שזה מהארוס והארוס טוען שזה ממנו, מקבלים את הטענה.
אביי מקשה האם ר”ג תמיד יגיד שהאשה נאמנת לאחר טענת רב יוסף שגם בגלל שהבעל מודה וגם בגלל ר”ג מקבלים.
אני לא בטוח שזה הבדיעבד שמדובר בו, זה שהאשה כבר בהריון לא מחזק את הטענה שזה מהארוס. אני מבין דווקא שהבדיעבד מדבר על אחרי הנישואים, אם היא טוענת מוכת עץ או נאנסתי משארסתני, זה בדיעבד. אבל אם האשה טוענת לפני, אז אסורה לכהן גם לפי ר”ג.
לסיכום ,
מדוע, אם היא בהריון, והארוס טוען שזה לא ממנו זה מכשיר את הוולד? זה עדיין נראה ברי וברי

mikyab צוות הגיב לפני 3 חודשים

כי כל מה שר”ג חולק הוא בנאמנותה על עצמה. אבל לגבי הוולד זה עניין אחר. למשל בגלל שכאן העדות אינה על עצמה אלא על מישהו אחר. בכל אופן, כך כותב שם תוס’.

השאר תגובה