וכי דילטור אני?‎

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיוכי דילטור אני?‎
א' שאל לפני 4 שנים

“אמר לפניו: (יהושע) רבונו של עולם, מי חטא? אמר ליה: וכי דילטור אני? לך הפל גורלות. הלך והפיל גורלות, ונפל הגורל על עכן, אמר לו: יהושע, בגורל אתה בא עלי?! אתה ואלעזר הכהן שני גדולי הדור אתם, אם אני מפיל עליכם גורל – על אחד מכם הוא נופל. אמר לו: בבקשה ממך… מיד: ויען עכן את יהושע ויאמר אמנה אנכי חטאתי לה’ אלהי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי”. (סנהדרין יא.)
 
מה זה משנה אם הקב”ה אומר לו בנבואה או בגורלות? זה וזה התגלויות של הקב”ה.

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 4 שנים

שאלה טובה מאד.
אולי הקב”ה רק רוצה ללמדו לקח שדילטוריא היא משהו רע ולכן אומר לו שהוא לא יעשה דילטוריא ושולח אותו לגורל. כפי שכתבת, גם הגורל הוא מסר מהקב”ה, אבל ההקדמה הזאת בכל זאת סייעה ליהושע ולנו להפנים את הערך השלילי של הדילטוריא.
כעין זה הכרת טובה של משה רבנו ליאור שהסתיר אותו. ברור שאין עניין להכיר טובה לדוממים, אלא העניין הוא להפנים את הערך של הכרת טובה.

השאר תגובה