זה נהנה וזה לא חסר

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיזה נהנה וזה לא חסר
א.י.א שאל לפני 2 שבועות

שלום וברכה 
מבואר בג”מ ב”ק כ’ ע”א ספק לגבי הנהנה מבית חברו  ללא דעתו האם במקרה  שזה נהנה וזה לא חסר האם חייב לשלם  הג”מ לא מביאה שום פסוק או מקור שאדם שנהנה מרכוש של אחר חייב ובכל זאת היא מסתפקת ולכאורה מה הספק הרי ליכא גזל או הזק דאיירי בחצר דלא קיימא לאגרא ולפיכך הסתפקתי האם זה ספק לפי ההסבר של הרב בתורת הספאסט נישט שיש להסתפק האם זה הגיוני שבעולם כמו שלנו שאנשים מבקשים שכירות על השכרת בית יהיה הדין לפטור אותו מכיוון שלא עבר על שום סעיף בתורה  
  תודה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

בעברית קוראים לזה סברה. תשלומי הנאה אינם מדין מזיק או גזל אלא בפשטות כעין ממוני גבך. יש אצלך ממון משלי ועליך לשלם לי תמורתו. בדין משתרשי ליה רואים ביתר חדות.
הצורך בחוסר (לשיטה שזנוזל”ח פטור) הוא רק תנאי צדדי. אתה לא משלם על החוסר.
אמנם יש לתלות זאת במחלוקת תוס’ ורי”ף בדין זה לא נהנה וזה חסר, אבל עיון נוסף יראה לך שגם שם יש סוג של ממוני גבך

איא הגיב לפני 2 שבועות

מכיר את המחלוקת אבל מאיזה דין מתחייב לשלם מה זה משנה שממוני גבך אחרי שישתמש בו מחזיר אותו אז על מה משלם

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

הממון שאצלו אינו החצר אלא השימוש בה. פירות החצר. במצב של משתרשי ליה, זה ממונו שהתרבה כי לא היהצריך להוציא הוצאות מגורים או אוכל.

איא הגיב לפני 2 שבועות

מאיפה הרב לכך שמדובר שאכל על חשבון בעל החצר בג”מ מפורש דאיירי וז”ל הדר בחצר חבירו ותו לא בהמשך הג”מ דנה האם מפסיד שכירות לבעלים אבל הכא איירי דלא קיימא לאגרא

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

לא התכוונתי לפירות של “בורא פרי העץ”. 🙂 פירות החצר כלומר שימושיה. גוף לפירות.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

בעולם המשפטי זה קשור לסוגיית עשיית עושר ולא במשפט

איא הגיב לפני 2 שבועות

ועדיין גם אם הרוויח הרי לא הפסיד לבעלים מאומה ואין שום דין שאסור להרוויח הרב לא חושב שזה קשור ליסוד הנ”ל

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

ודאי שאין איסור להרוויח, אבל אם הרווח בא מהרכוש שלי אז הוא שלי.

איא הגיב לפני 2 שבועות

זה לא רווח נקי מהשדה ע”י שגידל שם אלא ע”י שקיבלתי המקום בחינם הרווחתי לא לקחתי מהשדה כלום שהרי איירי בשדה לא להשכרה

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

נכון. זו טענת הסוברים זנוזל”ח פטור. אבל לסוברים זחייב עצם העובדהשהרווח נעשה מחצר שלי אומרת שהרווח הוא שלי.

איא הגיב לפני 2 שבועות

זה בדיוק הטענה מכיוון שאין כאן באמת מקום לחייב מהדין אז כל המחלוקת זה בספאסט נישט

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

זה לגמרי מן הדין. ממוני גבך.

א.י.א הגיב לפני 2 שבועות

כמבואר לעיל
זה לא רווח נקי מהשדה ע”י שגידל שם אלא ע”י שקיבלתי המקום בחינם הרווחתי לא לקחתי מהשדה כלום שהרי איירי בשדה לא להשכרה

השאר תגובה

Back to top button