זוג מעורב

שו"תזוג מעורב
מתושאל שאל לפני 2 שנים

לשיטתך שאתאיסט אינו שייך במצוות – 
האם יש אפשרות קיום לזוג מעורב דתי-חילונית? הרי גם אם היא מוכנה לשמור טהרת משפחה – לטבילות שלה אין ערך מצוותי.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

אין לה ערך של מצווה אבל הטבילה עולה לה והיא אינה טמאה. כעין זה לגבי קידושין שחלים למרות שבני הזוג אתאיסטים. הם עושים הסכם על פי דת משה וישראל למרות שאינם מאמינים שזה מחייב דתית. מצווה אין להם אבל הקידושין חלים.
טבילה  לתרומה וקדשים צריכה כוונה ושם ודאי שטבילה של אתאיסט/ית לא יועילו.

123 הגיב לפני 2 שנים

אתאיסט נחשב למומר ודינו כגוי כמעט לכל דבר. לא מבין רבנים שהולכים לחתן כאלה. לפי ההלכה יש להורידו לבור ולא להעלות

א הגיב לפני 2 שנים

אם כבר יותר הגיוני שהיא אינה טמאה מלכתחילה כמו גויה. לפי הרבה פוסקים היא גם נחשבת לגויה כמומרת.

בס"ד ר"ח חשוון תש"פ

לא' – שלום רב,

אין שום פוסק הפוטר מומר ממצוות. מה שחייבים ישראל לעזור ל'אחיך' או ל'עמיתך' יש מקום לומר שלא חייבים כלפי מומר, אך המומר אינו נפטר מחיוביו. וכך מותר להלוות למומר ברבית, אך אסור ללות ממנו ברבית שכן הוא מחוייב באיסור הלוואה ברבית כישראל גמור.

ועכ"פ, כיום גם מי שמצהיר שהוא 'אתאיסט', הוא בדרך כלל מי שלא למד ולא טעם טעמה של אמונה אמיתית, או שחווה משברים קשים שגרמו לו לאיבוד האמונה, והוא שוגג או אנוס. אולי מעשה המצווה שלו לא יחול כי אין לו כוונה, ו'אנוס לאו כמאן דעבד דמי', אבל אין השוגג נחשב למומר.

בברכה, ש"צ

השאר תגובה

Back to top button