ז' מצוות בני נח

שו”תקטגוריה: הלכהז' מצוות בני נח
שי דורון שאל לפני שנה 1

מהו תוקף החיוב של מצוות בני נח כלפי בני נח? 
מהו תוקף החיוב של מצוות בני נח כלפי בני ישראל?
מדוע (מבחינת הלימוד ההלכתי) ישנם פערים בין העונשים שבין הגויים והיהודים על אותם ציווים?
בתודה מראש 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

לא הבנתי את השאלה. מה פירוש “מה תוקף החיוב”? אתה שואל מניין הם חייבים? מציווי אלוהי. ראה רמב”ם בפיהמ”ש לחולין פ”ז מ”ה, שבסופו של דבר התוקף הוא מהציווי בסיני. וכן ברמב”ם סופ”ח מהל’ מלכים.
לגבי ההבדל בענישה – איני יודע. ייתכן שהיה מגיע עונש מיתה גם לישראל ולכן בעיקרון זה יחס שוויוני לגוי וליהודי. אלא שליהודי עושים הנחה: או כי הוא חייב ביותר מצוות וטורח יותר ולכן סולחים לו יותר ונותנים לו יותר צ’אנסים להמשיך. או בגלל שלקיומו של יהודי יש יותר חשיבות כי הוא חייב ביותר מצוות, ולכן לא הורגים אותו גכל כך בקלות. לעומת זאת, גוי שלא מקיים את חובותיו אין הצדקה או ערך לקיומו ולכן חייב מיתה. ואולי בגוי יש צורך ברתעה מיידית אחרת לא יקיים את חובותיו, ויהודי אולי יקיים מעצם זה שהקב”ה ציווה אותו (ראה במדרש שהקב”ה חיזר על כל האומות לקבל את התורה, ורק ישראל קיבלו את עצם הציווי. הגויים שאלו מה כתוב בה, כלומר מבחינתם עצם זה שיש ציווי לא מספיק כדי להתחייב).

השאר תגובה