חדשנות, שמרנות, ומסורת

שו"תקטגוריה: הלכהחדשנות, שמרנות, ומסורת
אריאל שאל לפני 3 שבועות

שלום הרב,
אני מבקש לסדרת ההרצאות שלך בנושא חדשנות, שמרנות, ומסורת ויש לי כמות של שאלות שהצטברו (עד לפרק 11 לפחות):
1. טענת שיש קבלה של הציבור שקיבלנו עלינו את הגמרא ולכן היא מחייבת. אבל מאיפה בכלל הכלל הזה שמה שהציבור קיבל על עצמו מחייב אותנו? זה נשמע כאילו שזה כלל ברזל אבל ממש לא מובנת לי האקסיומה הזו.
2. לי אינטואיטיבת מרגיש שיש חשש משינוי של הלכה (ערכי או נסיבות) כי באמת איננו מבינים את הטעמים של המצוות. אז בהנחה שזה נכון, האם אין ערך ל "שב ואל תעשה"? כלומר, אם אינך יודע – אל תיגע. אני מבין שיש מקומות שאני באמת פוגע במישהו אם אני לא משנה – כמו עגונה לדוגמא ששם הייתי אומר הפגיעה עצמה והערך המוסרי (שגם אני מאמין שהוא אלוקי) מחייבים את השינוי, אבל האם אין איזשהו מדרג לשיטתך? האם "שב ואל תעשה" לא שייך לכאן? 
3. אם הבנתי נכון, אתה מפרש "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק" כהסבר לכך שצריך לסמוך עליו כשיש דחק בפירוש המצווה כי יש מניעה מוסרית לדוגמא, אז תפרש את הפסוק במקרה הזה לדרך שלא מניחה את הקושי. כמו כן אמרת שזה מצב ששני הפירושים שקולים. אני לא מבין אף הנחה. א – הפשט נשמע לי שדחק = דחק פיזי ולא פרשני. ב – איזה מצב יש לך שבו שני דברים נראים לך סבירים באותה מידה? תמיד יש נטייה לדעתי לכיוון מסויים…
4. אני מחפש להבין את המנגנון: מתי בעצם אני משנה הלכה בגלל שיקול ערכי? נשמע לי מדבריך שכל אחד יכול להעריך את הערך בצורה שונה וגם את המשקל שלו – יוצא אם כן שזה מאוד אישי ואינטואיטיבי – מה שאומר שההלכה חוזרת להיות הלכה באמת של ריבוי דעות ומחלוקות בלי ממש יכולת להציג "שיטה מסודרת" מכיוון שאין כללים ברורים – יש פה שאלות אישיות של ערכים שלי ומשקל שאני נותן להם. 
5. אם אתה משנה דין דאורייתא כשיש שינוי ערכי, לא הבנתי למה לגבי משכב זכור ברור לך כל כך שהתורה אסרה את זה בכל מצב. מי אמר שהאיסור לא היה נכון רק לשעתו כאשר רואים שמלכים ואריסטוקרטים היו לוקחים להם ילדים זכרים כשעשוע, ואז אסרה התורה משכב זכור, אבל היום, כשחלק גדול ממי שעושה זאת עושה זאת מאונס כי כך הוא בנוי – ברור שבזה לא דיברה תורה. האם אין מקום לפרשנות שכזו? וגם לא הבנתי איך זה מתכתב עם מה שאמרת לגבי איבוד ע"ז שאז היה מוסרי לנתץ ולאבד והיום לא וצריכים לשנות את זה… אז למה לא להניח שבאמת יש כאן שינוי מוסרי לגבי משכב זכור?
6. פרשנותך לגבי "כל דבר שבמניין…" זה רק בביטול דין אבל בפירוש לא – לי נשמע ששינוי על בסיס ערכי = ביטול חוק ולא פירוש חוק. גם אתה מחדש שסנהדרין לא שייך לדינא דגמרא שאת זה אפשר לשנות – האם אלו לא אוקימתות לשיטתך על מנת לבסס את שיטתך?
7. מודרן אורתודוקס – אני חושב שאתה טועה שאתה מזהה את YU כמודרן אורתודוקס. היום הם בהחלט הרבה יותר דומים לחרדים מאשר למודרן אורתודוקס. הרב וייס מריברדייל והרב לוקשטיין ממנהטן יותר דומים למה שאתה מדבר עליו לדעתי, אבל איני בקיא עד הסוף בארה"ב על אף שכל משפחתי משם.
8. הרב סתיו לעומת הרב לאו – אמרת שהכל זה כי לא רוצים רב ליברלי. אני חושב שזה לא נכון – אנשים רוצים רב עם כיפה סרוגה. למה? כי זה מייצג אידיאלוגיה דתית ציונית בעיניהם. איך זה מתבטא? לא משנה. אנשים רוצים אנשים דומים להם ושמייצגים אותם. וכן – אולי זה טפשי, אולי זה רגשי, אבל אני לא חושב שזה רק בגלל שהרב סתיו ליברל… 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

1. כמו בהר סיני. אדם שהוא חלק מציבור מחויב להחלטות של הציבור. כמו בחוק של מדינה. האריך בזה ר"A פישר בבית ישי דרשות סי' טו.
2. הסברתי זאת בהרחבה שם. אולי עוד לא הגעת.
3. זו הרחבה של המושג דחק. לפעמים מדובר על דחק פיזי ולפעמים לא. בנוסף, כדאי לזכור שהתנהגות לא מוסרית היא קשה לאדם ויוצרת אצלו מצוקה. גם אם הפירושים לא שקולים ויש הבדל מוסרי מכריע יש מקום לנהוג כך. כעין ההוראה לדחוק בלשון ולא בסברא.
4. אכן ההלכה תלויה  בערכי ודעות הפוסק. זה נכון גם בלי החידושים שלי.
5. העליתי אפשרות כזאת גם כאן באתר (איני זוכר אם העליתי זאת שם). ואפילו הבאתי לזה ראיה מדברי ר"מ פיינשטיין. אמנם שם מדובר על דבר שמפורש בתורה ולא דדרש או פרשנות של חז"ל, ולכן שם קשה יותר לעשות זאת.
6. לא הבנתי. ניסוח לא ברור של השאלה.
7. הסברתי שם בפירוט שמודרן אורתודוקס של YU אינו מה שאני מדבר עליו. הם אכן די חרדים.
8. מתברר שהם לא רוצים. התנהגותם מוכיחה זאת.

השאר תגובה

Back to top button