חובת מחילה

שו”תקטגוריה: הלכהחובת מחילה
אורי שאל לפני 3 שנים

אם אדם מאוד פגע בי ומסרב לבקש סליחה, יש עלי בכל זאת חובה למחול לו? והאם האיסור של “לא תשנא את אחיך בלבבך” רלוונטי פה?

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

דנו בזה כמה אחרונים. לדעתי אין שום חובה, אם כי זו מעלה. ההיתר/חובה לשנוא מדבר על רשעים ולא על כל מי שפגע בך. האיסור לשנוא בלבבך, לפחות לפי הרמב”ם הוא רק איסור לשמור בלב את השנאה ולא עצם השנאה. אמנם נחלקו בזה הפוסקים. ברור שרצוי לא לשנוא, ואם יש בלבך עליו – אמור לו.

Back to top button