חולין צא‎

ש' שאל לפני שנה 1

לכבוד מו”ר הרה”ג רב מיכי שליט”א אחדשה”ט
 
חולין צא. 
 
כאדם שחובק את חבירו וידו מגעת לכף ימינו של חבירו כו׳ 
ועיין רש״י שחובק את חבירו מלפניו “וידו הימנית” מגעת לכף ירך ימנית של חבירו מאחוריו. 
וכ״כ רש״י צ: בד״ה דעת נוטה – דסתם הנאבק עם חבירו כשהוא נותן “ימינו” לשמאל חבירו וחובקו ידו מגעת מאחוריו עד ירך ימינו. 
 
אולם עיין רבינו גרשום צא. כאדם שחובק את חבירו – כלומר ידו של “שמאל” מגעת לכף ירך ימין. 
 
צ״ע במאי פליגי. ולכאורה הפשטות כרש״י.
 
החותם בכבוד רב,

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני שנה 1

רבנו גרשום כנראה מדבר על מישהו שעומד מול חברו ולא לצדו. לחלופין הוא עומד מול צדו השמאלי ושולח את ידו השמאלית שעוברת לפני החבר ומגיעה לצד ימין שלו.

 

השאר תגובה