חוק להפקעת קידושין

שו”תקטגוריה: הלכהחוק להפקעת קידושין
י.ד. שאל לפני 10 חודשים

שלום לרב,
שתי שאלות על חוק להפקעת קידושין שמונח על שולחן הכנסת.
א. אם יעבור חוק להפקעת קידושין במקרה שלא ניתן גט האם הפקעת הקידושין תחול למפרע לגמרי או תחול מכאן ולהבא למפרע?
חשבתי שגם אם בהפקעת קידושין בבית דין מכוח “כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש” היא חלה מכאן ולהבא למפרע, במקרה של החוק היא תחול למפרע לגמרי מהסברא הבאה:
כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש זה בעצם קידושין לזמן. מה הזמן? כל עוד דעת רבנן תומכת בקידושין. אם חכמים מודיעים לי שדעתם נגד הקידושין בגלל ריעותא מסוימת נגמר הזמן והקידושין פוקעים. לכן לפי ההבנה הזו החלות של הפקעת קידושין היא מכאן ולהבא למפרע. זו הסיבה גם מדוע ככל שעובר הזמן קשה להפקיע קידושין בבית דין כי צריך סיבה חזקה יותר ויותר כדי לקבוע שדעת חכמים איננה נוחה מהקידושין.
חוק הפקעת קידושין עובד במנגנון של הפקעת כסף הקידושין. במקרה הזה הקידושין לא חלו בכלל כי אין אדם מקדש אישה בכסף של חברו. ולכן הפקעת הקידושין תחול למפרע לגמרי. כאן אין שאלה של זמן או של סבירות דעת. למדינה יש כוח להפקיע כסף גם על העבר, וגם אם עבר הרבה זמן הקידושין בטלים למפרע לגמרי.
ב. האם הפקעת הקידושין תחול גם על קידושין בשטר או שבשטר ניתן לקדש גם בלי בעלות או שווי לשטר?
י.ד.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 10 חודשים

אני רואה שזה עסק משפחתי (רק כעת קיבלתי מייל בעניין מקרובתך שתחי’).
א. איני יודע על איזה חוק אתה מדבר? היא כתבה לי על הפקרת כסף הקידושין, וזה חל למפרע. אני לא מבין מדוע זה משנה אם זה מכאן ולהבא למפרע או ממש למפרע. זהו חילוק למדני, ובפשטות כל למפרע הוא מכאן ולהבא למפרע. ההנחה שביסודו היא שאין דבר כזה למפרע ממש.
ב. באשר לטיעון שלך (הבנתי שאתה מדבר על הפקרת הכסף), לא נראה לי. גם הכסף מופקר מכאן ולהבא למפרע.
ג. מעבר לזה, קידושין בתנאי אינם קידושין לזמן.
ד. לדעתי ‘כל דמקדש’ אינו תנאי פשוט, אלא מושג הקידושין תלוי בהסכמת הציבור. ולא שהמקדש התנה.
ה. יש דעות שהפקרת קידושין היא פרוספקטיבית, אבל אלו דעות יחידאיות ודחוקות. אני עצמי כתבתי זאת פעם, לאור דבריי בסעיף ד.
ו. אם מדובר בהפקרת הכסף, זה כמובן לא מועיל לשטר או ביאה. השטר עצמו יכול לא להיות שווה פרוטה.
 

השאר תגובה