חזרה ליהדות תנ"כית

שו”תקטגוריה: כלליחזרה ליהדות תנ"כית
אבי שאל לפני 4 חודשים

שלום הרב מיכי…
האם תיאורטית יש סיכוי לחזור ליהדות תנ”כית?
הנחת היסוד שלי היא שבתקופת התנ”ך המצוות לא פורשו והיסתעפו לאין סוף פרטים ופרטי פרטים,אלא הובנו באופן די פשוט….שבת זה יום מנוחה לאדם ולבהמה ואיסור עשיית מלאכה נובע ממגמת המנוחה ביום השבת, אבל איש לא שמע על ל”ט מלאכות ותולדותיהן ובוודאי לא על מוקצה…וכך כל המצוות קוימו באופן פשוט בלי המון טכנוקרטיה הלכתית…
מה דעתך?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 חודשים

מה פירוש “יש סיכוי”? סוציולוגית? האם הציבור יסכים? או שאתה שואל האם ראוי/מותר לעשות זאת.
תשובתי לשתי השאלות שלילית. התורה מתפתחת, ומה שמחייב אותנו הוא מה שהתקבל במסורת (כל עוד יש לו מקור מוסמך). בניגוד לאלו שטוענים שכל מה שמתרחש כיום היה גם בתנ”ך ובניגוד לאלו שטוענים שאם זה לא התרחש בתנ”ך זה לא אמור להיעשות גם היום.
וכה דברי הגמרא בחגיגה ג ע”ב:
ואף הוא פתח ודרש דברי חכמים כדרבנות וכמשמרות נטועים בעלי אספות נתנו מרעה אחד למה נמשלו דברי תורה לדרבן לומר לך מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה להוציא חיים לעולם אף דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים אי מה דרבן זה מטלטל אף דברי תורה מטלטלין תלמוד לומר משמרות אי מה מסמר זה חסר ולא יתר אף דברי תורה חסירין ולא יתירין תלמוד לומר נטועים מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורבין בעלי אספות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה הללו מטמאין והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין הללו פוסלין והללו מכשירין שמא יאמר אדם היאך אני למד תורה מעתה תלמוד לומר כולם נתנו מרעה אחד אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים ברוך הוא דכתיב וידבר אלהים את כל הדברים האלה אף אתה עשה אזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מטמאים ואת דברי מטהרים את דברי אוסרין ואת דברי מתירין את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין

אבי הגיב לפני 4 חודשים

היא הנותנת….
הרי אם מדובר בדת מתפתחת ומשתנה, למה שלא תהיה אפשרות לשנות לכיוון “ההפוך”????
אולי אפשר לצמצם משמעותית את המורכבות הטכנית של קיום המצוות ולעבור לשיטה פשטנית כוללנית יותר?🤔
אולי ע”י הסכמה ציבורית רחבה?!
אני לעצמי חושב שאדרבא, אם יש סיכוי שרוב עם ישראל המוגדר כחילוני ומסורתי ירצה/יוכל לחזור אל תורת ה’ זה דווקא ע”י הלכה רזה בפרטים

mikyab צוות הגיב לפני 4 חודשים

יש כללים גם לשינוי. כשיש סנהדרין עקרונית אפשר לעשות הכל. ייתכן שגם בהסכמת כלל הפוסקים ניתן לעשות משהו כזה. אבל זה כמובן דיון תיאורטי כי לא תהיה הסכמה כזאת.
השאלה האם עם ישראל ירצה לחזור לתורה אינו שיקול בכלל. אתה יכול לבטל את התורה וכך כולם יהיו צדיקים גמורים. אם זו האמת אז זו האמת, ושיעשה כל אחד מה שהוא מחליט. מי שמחליט שאינו רוצה לעשות את מה שנכון אין שום סיבה להתחשב בו. ואם האמת היא שצריך לשנות ולחזור לתנ”ך, אז יש לעשות זאת בלי קשר לשאלת קירוב הרחוקים.

השאר תגובה