חיוב להתרות

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיחיוב להתרות
איתן אברהם שאל לפני שנה 1

האם יש מצווה להתרות באדם חוטא? (אולי מדין הוכח תוכיח או מדין וביערת)
אם לא מדוע שאדם יתרה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

בהחלט. מדין ערבות והוכח תוכיח ואולי גם כהרחבה של השבת אבידה, וגם סתם מתוך איכפתיות. ולכן כתבה התורה “הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא”. אם אינך מתרה אתה נושא בחלק מהאחריות לחטא שלו (זה הפשט. בדרש יש פירושים נוספים).

השאר תגובה