חיוב נזיקין בערך סובייקטיבי

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיחיוב נזיקין בערך סובייקטיבי
שניידר שאל לפני שנה 1

מחלוקת אחרונים ידועה (נתיבות וחזו”א) בעניין הזיק את חבירו בחפץ שאין שימוש לאף אחד אלא לניזק האם המזיק חייב (כגון משקפיים מיוחדים שבנויים מיוחד עבור הניזק זה בפשטות מחלוקת) האם המחלוקת היא גם בדברים עם ערך סובייקטיבי גרידא דהיינו שאין הוא שווה פרוטה כלל (כגון רבינא שחייב על שן בשף צלמי [ב”ק] שמשמע שהוא ערך סובייקטיבי) או דילמא בעינן שיחשב ממון כמו משקפיים וכו’   
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

ראה קה”י ב”ק בנספחים לפ”ק

השאר תגובה