חילוני תינוק שנשבה?

שו”תקטגוריה: הלכהחילוני תינוק שנשבה?
תם. שאל לפני 2 שנים

לגבי איסור מעשה שבת הנעשה במזיד, מה היחס למעשים של חילוניים. 
א. דוגמת הכנת כבישים וכדו’, 
ב. בדברים שלא שייך בהם כדי שיעשו, כגון צילום אירועים בשבת. 
ג. האם חילוני החי במדינה, והוא חילוני קלאסי, (לתיאבון לא אתאיסט). שומר מסורת, האם דינו כשוגג או כתינוק שנשבה.
(ראיתי משהו בסרטון שבשו”ת הקודם, שהזכיר הרב אדלשטיין בשם החזו”א שיש להם דין של תינוק שנשבה. אלא שגם הזכיר את עניין השגגה, לכן שאלתי. 
תודה מראש. 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

א. מעשה של חילוני הוא מעשה שבת לכל דבר. זה שחילוני הוא תינוק שנשבה לא משנה לגבי זה. אמנם הוא לא מזיד אלא אנוס/שוגג וחלים על זה דיני מעשה שבת בשוגג (ראה סי’ שיח).
ב. יש לזכור שחלק מהמעשים הללו (כמו כבישים) לא נעשו רק בשבילי. לגבי צילום אירועים, גם זה כנראה לא נעשה במיוחד בשבילך.
ג. אני לא יודע לענות על השאלה הכללית הזאת. אם להערכתך הוא באמת לא חושב שזה מחייב אותו אז הוא תינוק שנשבה. שומר מסורת כמובן גרוע בהרבה מחילוני לעניין זה. תינוק שנשבה הוא סוג של שוגג (קרוב לאונס), שהרי להלכה קי”ל שהוא מביא חטאת אחת על כל סוג חטא.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

אמנם לפי הסרטון המגוחך ההוא יש לדון בדינם של מיזרוניקין יותר מדין החילונים. האם הם תינוקות שנשבו או שוגגים (ודאי שלא מזידים, שהרי אינם חרדים).

תם. הגיב לפני 2 שנים

א. תודה אעיין.
ב. לא מזמן דיברנו על הצו הקטגורי, האם אין מקומו כאן?
ג. למה חילוני החי בסביבת דתיים בני עמו, ואינו חושש שהם שוטים מפרחים, אינו מחוייב לכה”פ לנסות במעט ולראות אולי הם צודקים, והוא שונה מתינוק שנשבה שלא מודע לכך שיש יהדות, או שרואה ביהדות כעוד דת מיני רבות, כי הוא פשוט נולד בסין, ונוא לא רואה שייכות לעם הנידך הזה שהוא משע עליו בקושי בחצי משפט שהוא מגיע משם כי אמו יהודייה.

לגבי הדלי”ם.
במיזרוחניקין הוא רואה (מן הסתם), או כטיפשים שיש לדון מה דינם לגבי מעש”ש. או כעבריינים לתיאבון.. 🙂

ראובן זילברשטיין הגיב לפני 2 שנים

תם, לגבי ג’.
התינוק מושפע ברמה גבוהה מהחינוך והערכים שקיבל, אדם סטנדרטני ממשיך בדרך הוריו, גם כאשר בוחן עוד דרכים.
ואין ראיה גדולה מזו שרוב מוחלט מהאנשים שנולדו דתיים ישארו כך וכנ”ל לגבי חילונים, ברור שהחינוך משפיע.
ולכן א”צ שיהיה בדיוק המקרה של תינוק שנשבה לבין הגויים שכלל לא הכיר יהודים, העיקרון המנחה קיים גם כאן.

תם. הגיב לפני 2 שנים

כבוד הגרר”ז.
לפי דבריך אין מקום למושג אי ידיעת החוק אינה פוטרת?

עיקרון המנחה שונה, והתייחסתי לכך, לגבי שומרי המסורת, אדם המאמין שיש מנהיג לבירה, וביוה”כ נזהר מלאכול, היה ראוי שיברר עוד דברים עליהם הוא חוזר בתשובה ביוה”כ לדעתי זה מחייב.

עניין נוסף שיש לברר לשיטתך, הוא מה שייך להעניש אדם הפועל על פי מה שראה בביתו ולא חשב להגדיל ראש, השאלה היא גם על הגרמנים הנאציים, וכן על מדינות ערב ומליציות למיניהם.

ראובן זילברשטיין הגיב לפני 2 שנים

תם,
מושג אי ידיעת החוק אמור במקום שבו החוק קיים. והיא נורמה המוטלת על בני אדם המענישים החי בחברתם, משום שבתוך חברה שקבעה לעצמה צורת חיים מצופה מכל החברים בה לדעת את צורת החברה.
לגבי שומרי מסורת אכן הנידון קצת שונה, ויש לעיין יותר בגדרים ובחילוקים ובהשלכות, אני דיברתי על חילוני גמור.
לגבי נאצים וכדו’ יש אכן לעיין בכל אחד לפי מצבו, אכן אינני שופט נאצים ילדים וכדו’, איך אמר החכם מכל אדם “מצרף לכסף וכור לזהב ובחן ליבות ה'”. אינני מתיימר לדעת את תוכנו הפנימי של כל אחד.

השאר תגובה