חכם עוקר למפרע

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיחכם עוקר למפרע
דניאל קורן שאל לפני 2 שנים

שלום לרב היקר, לילה טוב.
במס' כתובות (עב:) שם בפרק המדיר, יש סוגיא על קידושי אישה, והבעל מתנה שזה על מנת שאין על האישה נדרים, ואכן נמצאו עלייה נדרים בסוף. הדין הוא שהיא לא מקודשת כידוע.
ובהמשך הסוגיא (עד:) שם כתוב, שגם אם יש עליה נדרים, והלכה אצל חכם והתירה, הקידושין חלים. (לאפוקי מרופא במומים).
בגלל שחכם עוקר הנדר למפרע, ונמצא בדיעבד שכבר משעת הקידושין, סו"ס לא היו עליה נדרים (והתוס' שם מעמידין דווקא שלא בידיעת הבעל, ופשוט).
 
שאלתי– בהאי גוונא מתי הקידושין חלים? בפשטות משעה שהבעל קידש..
אבל יש לי הרגשה שזה לא פשוט בכלל. כי נמצא פה מימד של זמן חדש נפתח.
(נגיד ויעקב קידש אותה ביום א', ע"מ שאין עליה נדרים. ורק ביום ג' היא הלכה אצל חכם שהתיר לה הנדר [בלי קשר ליעקב], לכאורה הקידושין חלים למפרע כבר מיום א').
 
נשכלל את הציור ובין יום א' ליום ג' היא נישאה לאדם נוסף, נגיד שקורים לו דן וזה היה ביום שני.
האם למפרע היא לא התקדשה לדן בכלל? (כי כיביכול למפרע הקידושין של יעקב קדמו לשל דן. אבל יש פה תעתוע, כי סו"ס בשעה שהיא נישאה לדן ביום ב', היא לא היתה נשואה ליעקב מדין תורה, ושם אכן נכנסת החלות של קידושי דן).

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

זה לא שונה מכל תנאי למפרע אחר.
ראה בספר הרביעי בסדרת לוגיקה תלמודית שהוקדש בדיוק לשאלות הללו.
קצת גם בטור 33.
 

השאר תגובה

Back to top button