חלב

EA שאל לפני 4 ימים

למה חלב מפרה הוא כשר למרות שהוא בא מאבר מן החי (לא כשר א״כ) ? ודבש גבורים הוא גזה״כ. 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 ימים

מה זה קשור לאבר מן החי? כוונתך אולי ליוצא מן הטמא, אבל פרה אינה טמאה אלא טהורה. דבורים הן טמאות (אסורות באכילה), ושם הדבש היה אמור להיות אסור כדין יוצא מן הטמא. אבל חז”ל הניחו שהדבש מונח אחרת אצל הדבורים (במנותק מהגוף העיקרי) ולכן אינו בגדר יוצא מן הטמא.

משח"ב הגיב לפני 4 ימים

Wikipedia:

על אף שחלב ניטל מן הבהמה בעודה בחיים, הוא אינו נכלל באיסור “אבר מן החי”.[8]

[8] בתלמוד בבלי, מסכת בכורות, דף ו’, עמוד ב’ מופיעות מספר ראיות לכך

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%99#:~:text=%D7%90%D7%91%D7%A8%20%D7%9E%D7%9F%20%D7%94%D7%97%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%20%D7%A9%D7%9E%D7%94,%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA%20%D7%98%2C%20%D7%93).

EA הגיב לפני 3 ימים

השאלה היא שהחלב היה אמור להיות לא כשר, כי כשהוא יוצא מהפרה הוא יוצא מבהמה טמאה כי עכשיו היא לא שחוטה (אבן מן החי)

mikyab צוות הגיב לפני 3 ימים

אבל זה לא אבר שלה. ככל הידוע לי גם דם של בהמה אינו אסור מדין אבר מן החי. לגבי דם וחלב, יש דיון בריש כתובות (דף ו) האם מפקד פקיד או עקיר.

השאר תגובה

Back to top button