חלל עליו שבת אחת כדי שישמור הרבה

שו”תקטגוריה: הלכהחלל עליו שבת אחת כדי שישמור הרבה
נדב שאל לפני 2 שבועות

שלום כבוד הרב.
שאלה שנשאלתי מתלמיד יקר שלי:
אם אבא, שאינו שומר שבת אך לתאבון, אומר לבנו חלל שבת בשביל לעזור לי בעסקה כלשהי שבלעדיך לא אוכל לקיימה ובתמורה אשבע לשמור שבתות הרבה. האם בזה נאמר את הכלל חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

אין שום היתר לזה. להיפך, אסור לגמרי להיענות לבקשה כזאת. ראשית, מי אמר שהאבא יעמוד בהבטחתו? שנית, אם הוא מאמין בזה היה עליו לשמור שבת גם כך, ולכן סביר שאינו מאמין ואז גם אם ישמור לא ברור עד כמה יש לזה ערך. ושלישית, זוהי סחיטה שאסור להיענות לה. אתה צריך לחלל שבת כדי לאפשר לאדם לשמור שבתות ולא כדי לגרום לו לעשות זאת. אם אינו רוצה לשמור, הלעיטהו לרשע וימות.

N הגיב לפני 2 שבועות

מה לגבי פעולות מוסריות. גנב פעיל ומצליח אומר לי תעזור לי לגנוב מפלוני עשרים שקל ובתמורה אני מתחייב לא לגנוב יותר לעולם. ואני ביודעו ומכירו מעריך שהוא יקיים את ההתחייבות.

N הגיב לפני 2 שבועות

[ואף שלא נשאלתי אקפוץ בראש לציין בזאת שהתשובה הנכונה היא כמובן שמצווה גדולה ויקרה לעזור לו בכל מידי דאפשר לגנוב מפלוני את העשרים והמתרשל בזה גדול עוונו מנשוא וגוערין בו]

איתן הגיב לפני 2 שבועות

לכאורה החילוק בין הגישה הדאונטולוגית לגישה הטלאולוגית, לא?

N הגיב לפני 2 שבועות

אכן אבל גם דאונטולוג יכול לפעמים לשקול שיקולים טלאולוגים, וכל הנושא כאן התחיל מכך שההלכה שקלה גבעות במאזניים חילול אחד של פלוני כנגד הרבה שמירות של אלמוני. את השיקול ‘זאת סחיטה ואסור להיענות לה” אני מבין כשיקול טלאולוגי עוד-יותר-רחב לעילא ולעילא.

השאר תגובה