חלקים בתפילה שאינם חובה

שו”תקטגוריה: הלכהחלקים בתפילה שאינם חובה
יהושוע לוי שאל לפני 5 שנים

שלום הרב מיכי.
האם חובה לומר בתפילה את הקטעים הבאים או שזה רשות?:

 1. פסוקי דזמרא.
 2. ברכות שמע (את שמע ישראל והפרשיות כמובן שצריך לקרוא).
 3. תחנון.
 4. שיר של יום.
 5. פיטום הקטורת.
 6. עלינו לשבח.

 

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים
 1. אפשר לוותר על הרוב מעבר לשתי הברכות (ברוך שאמר וישתבח. רצוי גם עוד פרק באמצע (אשרי). וראיה לדבר שמי שמאחר לביהכ”נ יכול לדלג, ולשיטת הגאונים (וכן משמע במ”ב) אין צורך להשלים אח”כ.
 2. ברכות ק”ש הן חובה.
 3. ריב”ש סי’ תיב כתב שתחנון הוא רק מנהג. הרב עובדיה (יביע אומר ח”ג סי’ יא אות ח) התיר למי שממהר לעבודה לוותר על זה. וכידוע עמך ישראל מחפפים בזה.
 4. מנהג בעלמא (ירושלמי תענית ד, ה). שם משמע שתוהים האם בכלל מותר לאמור אותו בלי נסכים, ולמסקנה מותר ובוודאי אינה חובה. אבל מצוין שיש מנהג כזה.
 5. דומני שבפשטות זו חובה (ונשלמה פריים שפתינו). אב להעולם נוהג לחפף, ואיני יודע מקור לזה.
 6. בפשטות נראה שאינה חובה אלא מנהג. רק בעמידה של ימים נוראים זו חלק מתקנת התפילה עצמה

אבל יש לדעת שגם מנהגים יש לקיים (אל תיטוש, נדר), ולכן צריך סיבות אם רוצים לחפף. בפשטות נדרשת גם התרת נדרים (אלא אם המנהג התבסס על טעות. כאן איני חושב שזה המקרה. גם אם חשבת שזו חובה הלכתית והתברר שטעית, העולם סבור כך ואיני חושב שיש כאן טעות שעוקרת את הנדר מעיקרא בלי התרה).

א"ח הגיב לפני 5 שנים

אם לא אומרים פרק באמצע ברכות פסד”ז לא נחשבות ברכות לבטלה?

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

לכן כתבתי שראוי להוסיף פרק באמצע. אבל זה לא מחויב, עיין בפוסקים.

Back to top button