חמישה חומשי תורה

שו"תחמישה חומשי תורה
רעיא מהימנא שאל לפני 2 שנים

החלוקה לחומשים לפרשות (בראשית נח וכו') לפסוקים היא מסיני? האם יש השלכות לחלוקות האלה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

לא יודע. אני אפילו לא יודע מה מהטקסט מסיני.

בין פרשיות השבוע לפסוקים הגיב לפני 2 שנים

בס"ד עש"ק וירא פ"א

לרע"מ – שלום רב,

החלוקה לפסוקים מקובלת ממשה רבנו, כדברי הגמרא: 'כל פסוקא דלא פסק משה רבנו ע"ה – לא פסקינן, וכן החלוקה לפרשות, במובן של 'פרשה פתו7חה' ו'פרשה סתומה', מקובלת במסורת, וס"ת אינו כשר אם אין פיסוק פרשיותיו כפי המסורת.

לעומת זאת החלוקה לפרשיות השבוע, היא מנהג שנעשה בימי חז"ל כדי לסיים את הקריאה במחזור של שנה, כפי שנהגו בבבל. בא"י שסיימו את קריאת התורה בשלוש (או שלוש וחצי) שנים – היתה חלוקה ל'סדרים', שרשימות מהם נשתמרו בגניזה, וכן חלק מהמדרשים מחולקים לפי 'סדרים' אלה..

בברכה, יצ"ב לוי"ט

השאר תגובה

Back to top button