חסוכי בנים משמשים בשנת רעבון

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיחסוכי בנים משמשים בשנת רעבון
ז' שאל לפני 2 שנים

שלום כבוד הרב.
הגמרא במסכת תענית דף יא עמוד א אומרת שמי ש"חסוכי בנים,משמשין בשנת רעבון"ולדעת חלק מהפוסקים חייבים לשמש בשביל להביא ילדים.
האין זה,במחילה,חסר אחריות ואולי גם אכזרי להביא ילדים במצב כזה?הרי בתקופתם אם לא היו גשמים אנשים מתו מרעב!אז להביא ילדים לעולם בשביל מה?זה לא רק מסכן את חיי הילדים,אלא גם את חיי ההורים עצמם…

 
 

 

 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 2 שנים

כמובן שאם יש מישהו שחושש לעצם חייו של הבן הנוסף או לחייו שלו אל יביא אותו לעולם. זה פשוט ובכלל לא צריך להיאמר.
ככלל, ההימנעות מהבאת ילדים בשנות רעבון (למי שקיים פו"ר) גם היא לא נובעת מהחשש שלא נוכל להאכיל אותם, אלא מהשתתפות בצער העולם. ראה את ההקשר בו מובאת ההלכה הזאת ברמב"ם, הל' תעניות פ"ג ה"ח. ולכן אם אדם לא קיים מצוות פו"ר הערך הזה גובר על הערך של השתתפות בצער העולם, ולכן הוא כן משמש מיטתו.

השאר תגובה

Back to top button