חצי ועוד חצי

שו”תחצי ועוד חצי
ג'ורג' שאל לפני 2 שנים

לפנינו זוג ואם פונדקאית. שמעתי עמדה שאם אחת משתי האמהות (בעלת הביצית או הפונדקאית) אינה יהודיה אז העובר אינו יהודי. בהנחה שהעמדה הזאת נכונה, האם ייתכן מסברא באופן תיאורטי שגם אם שתי האמהות יהודיות עדיין העובר אינו יהודי, כי אף אחת לא העבירה לו את היהדות?

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

עמדה מוזרה בעיניי. ביסודה כנראה יש את ההנחה שיהדות נקבעת על ידי שתי הדרישות יחד: הביצית והרחם של יהודייה. אבל אם זה כך, אז אין היגיון בטענתך. אתה מניח שהביצית והרחם צריכות להיות שייכות לאותה אישה כדי שתעביר יהדות. למה שזה יהיה כך?
קצת מזכיר את התזות על משסה כלב של עצמו בבהמת חברו שפטור (כמו משסה כלב של חברו בבהמת חברו ששניהם פטורים), וכן זורק כלי מהגג ורץ למטה ושברו לפני שנפל לארץ שפטור (על הצד שמי שהשליך מהגג ובא אחר ושברו שניהם פטורים).

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

אולי אפשר לומר שאם אין אישה אחת בעלת ביצית ורחם שגידלה את העובר אז אף אחת אינה אמו, ממילא הוא בן ללא אם, ולכן אינו יכול להיות יהודי. ההנחה הנוספת כאן היא שבן לאם יהודייה הוא יהודי ולא שבן לאם שאינה יהודייה הוא גוי.

ישי הגיב לפני 2 שנים

למה זאת סברא מוזרה? היא פשוט מחמירה לשני הצדדים ודורשת גיור לחומרה.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

הוא לא התכוון לחומרא אלא למצב ודאי.

ישי הגיב לפני 2 שנים

ממה שאני מכיר מהסוגיה זוהי עמדתו של הרב אשר וייס והוא מחמיר לשני הצדדים. יכול להיות שהשואל לא התכוון לחומרא אבל כך התכוון הרב אשר ויס לפי מה שידוע לי.

ג'ורג' הגיב לפני 2 שנים

תודה. ההיגיון שהעליתי בדעתי בעמדה שאינו יהודי הוא שהיהדות היא קונקרטית או תלויה ביחס לאמא: האמא מעבירה לבנה את תכונת היותו בנה שלה ולכן הוא יהודי, וכאן הוא לא בן של אף אחת מהן ולכן אינו יהודי. הזורק ורץ ושברו זה אם האם בעלת הביצית תתכבד גם להיות פונדקאית. כאן זה אולי דומה יותר למצב שבו השור שלי זרק את הכלי מראש הגג (הנ”ל מועד לזריקת כלים) ובא התרנגול שלי (גם הוא מועד) ושברו, האם גם בזה ברור לך שחייב?

גורג הגיב לפני 2 שנים

אה כבר כתבת את זה ועוד הנפת ידך לדייק בהנחות. נותר לי רק להתעניין בדין כנופיית שור ותרנגול שעשתה יד אחת לשבור הכלי. האם חצי חיוב כמאן דליתא ושני חצאי שיעור אינם מצטרפים או שסו”ס המתחייב הוא אחד ומצרפם. זכורני במעורפל שיש לך מאמר אצל הרב גרינץ (מעין ששמעתי מכמה אחרים גם) שהחיוב מתפשט מהממון לבעליו ובגלל זה שאלתי על שור ותרנגול

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

לא רואה למה שיהיה פטור.

ישי הגיב לפני 2 שנים

ג’ורג’, זה הפוך ממה שהבנת(לפחות איך שאני הבנתי אותך). הילד הוא בן של שני האימהות ולא של אף אחת ביניהם.

ג'ורג' הגיב לפני 2 שנים

ישי, אפריורית או ממקורות? לא עסקתי במקורות אלא באפשרויות תיאורטיות. מדוע לא ייתכן שמבחינה הלכתית יש שני תנאים/סיבות לחלות שם ‘אמא’ כך שאף אחת מהן אינה אמא שלמה (והיהדות היא בתולדה מהאמהות)? לא צריך דוגמאות אבל למשל ביבמות קד: שני דברים המתירים אין מעלים זה בלא זה דתניא כבשי עצרת אין מקדשין הלחם אלא בשחיטה כיצד וכו’ ר’ אלעזר בר’ שמעון אומר לעולם אינו קדוש עד שישחוט לשמן ויזרוק דמן לשמן.
אגב אפשרות נוספת היא שכל אישה יהודיה מחזיקה בקלף ‘יהדות’ ייחודי משל עצמה, ועל ידי הקלף הזה היא מייצרת קלפי יהדות חדשים וייחודיים אצל צאצאיה (שהם פונקציה של הקלף שלה והמצב הגלובלי). אבל בן לשתי אמהות אינו יהודי מהסוג של אמא1 ולא מהסוג של אמא2. דומני שההנחה כאן בכל הדיון הייתה שהיהדות היא אחת ויחידה ומשותפת לכל היהודים, בעוד שלכאורה אפשר (מה שכיניתי למעלה יהדות קונקרטית) שמספר היהדויות כמספר היהודים/ות וכשם שפרצופיהם שונים כך יהדויותיהם שונות.

Back to top button