חקת עולם לדורותיכם

שו”תקטגוריה: כלליחקת עולם לדורותיכם
אורן שאל לפני 3 שנים

שבוע טוב הרב,
ישנם פסוקים שבהם מופיע הביטוי “חקת עולם לדרתיכם” או ביטויים דומים לזה. רציתי לשאול האם מכאן ניתן ללמוד שבמקומות שהביטוי הזה לא מופיע, המצווה או הפסוק לא נצחי? ואם כן, מתי זמן ביטולם?
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

בדרך כלל חז”ל דורשים ביטויים כמו “חוקת עולם” כדי לומר שדין כלשהו נוהג תמיד, גם במקום שהיה עליו להתבטל (בקדשים דורשים את המילה “חוקה” כדי לומר שזה מעכב).
ההנחה היא שהתורה כולה לא משתנה ולא מתבטלת, אבל יש לפעמים תנאים בדין שבהיעדרם הדין אמור להתבטל משיקולים הלכתיים. כאן מילה כמו “חוקה”” יכולה  לומר לא לבטל את הדין. או שיש הו”א לבטל את הדין מסיבה כלשהי ולכן נדרשת המילה הזאת לומר לא לבטל.
דוגמה לדבר בתהליך הגיור דרושה הרצאת דמים (קרבן). לכאורה לפי זה כשהמקדש בטל אי אפשר לגייר. הגמרא בכריתות ט ע”א מקשה זאת:
אלא מעתה האידנא דליכא קרבן לא נקבל גרים אמר רב אחא בר יעקב וכי יגור אתכם גר אשר בתוככם וגו’
היא דורשת את המילה “לדורותיכם” כדי לומר שכשאי אפשר להקריב אפשר לגייר בלי קרבן.

השאר תגובה

Back to top button