חרקים במזון ואופנה הלכתית‎

שו”תקטגוריה: הלכהחרקים במזון ואופנה הלכתית‎
ב' שאל לפני 5 שנים

שלום רב,
ברצוני לשאול (לעיון) בנוגע לחיוב בדיקה מחרקים שאינם נראים לעין כדלהלן:
בהנחה שמקור החיוב לשיטות המחויבות בדיקה אחרי חרקים שאינם נראים לעין (אני לא נכנס להבחנה בין ניתנים לראות לשאינם ניתניםל לראות וכו’ אלא רק מציאותית בשעת בדיקה האם נראו או לא) היא חשיבות בריה, דהיינו שבחרקים לא נאמר חיוב על כזית אלא חשיבות בריה שאין בה שיעור מינימום היא המחייבת, אפריורית יש כאן טעות הרי אם לא ניתן לראות ודאי שאין חשיבות ?
נ.ב: אודה לרב על התייחסות גם לחילוק של בין ניתנים לראות לשאינם, למה הכוונה ? 
האם ההלכה תלויה ב”אופנה”, אנשים רבים העידו בפני שבצעירותם לא שמעו על בדיקות מעין אלו, אלא חרקים שנראו הוסרו ואלה שלא נראו או שלא היו או שנאכלו… ומה שבימינו על כגון דא נאמר “חדשים מקרוב באו”
 
בברכה

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 5 שנים

שלום ס’.
אני לא חושב שבהכרח הראיה קובעת חשיבות. לבריה יש חשיבות מעצם היותה בריה שלימה. אולי אם עקרונית לא ניתן לראות סביר יותר לדבר על היעדר חשיבות. אבל דומני שהחילוק בין ניתן ולא ניתן לראות אינו במישור החשיבות אלא במישור הקיום. מה שלא ניתן לראות לא קיים במישור ההלכתי. ההלכה לא עוסקת בו. ולכן שאלת החשיבות כלל לא עולה.
אמנם יש לדון האם מה שנית לראות באמצעות מכשירים נחשב ניתן לראות או לא. לדעתי אם מדובר במכשירים נגישים (כמו משקפיים) זה כמו ראייה רגילה.
לגבי האופנה ההלכתית,
א. זה שרבים העידו לא אומר שכך תמיד היה. השאלה את מי שאלת. האם זה מדגם מייצג?
ב. זה שפעם לא עשו משהו לא הופך אותו לאופנה הלכתית. ייתכן שפעם טעו (ונכון, נמצאתי מוציא לעז על הדורות הראשונים). זה כמו הטענה על התכלת שאבותינו לא הלכו איתה ולכן יש פוסקים שכותבים שאין מסורת או שזו המצאה וכו’. זו שטות כמובן.
ג. כבר מזה זמן אני חושב שהלכות לשון הרע של הח”ח הן אופנה הלכתית. במקור אלו לא איסורים ממש ופרטי ההלכה שהוא מוכיח ממקורות אגדיים אינם באמת הלכה. אבל האופנה ההלכתית רואה זאת כיום כהלכה. כמובן יש איסור לשון הרע והוא מנוי ומוזכר. כוונתי רק לחלק גדול מהפרטים שמופיעים בח”ח ושמיה”ל.
לסיכום, השאלה החשובה היא מה נכון ומה לא, ולא מה עשו פעם ומה לא.
 

ב' הגיב לפני 5 שנים

ברשות הרב, “מכשירים נגישים” כוללים גם פלורוסנטים וכו’, האם הכוונה מכשירים שמשפרים את הראיה הטבעית או גם כאלו המשפרים את הנראות של החרק, בבקשה שהרב יסביר את דבריו ?

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

לא הבנתי את הפלפול. כוונתי לכל מכשיר שמשמש אותנו לראות דברים והוא נגיש.

ב' הגיב לפני 5 שנים

ברור לי שאם אני משתמש במשקפיים זה בגלל שראיתי פגומה, תפקידה של זכוכית המגדלת לשפר את הנראות גם אצל אלו שראיתם תקינה, אז האם אין די באור השמש לאלו שראיתם תקינה, האם ההלכה תחייבם להשתמש באמצעים מלאכותיים ?

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

למה לא? אם הם זמינים כמו פלורסצנט. זה חלק מהחיים.

השאר תגובה

Back to top button