חשבון נפש תאולוגי חרדי

שו”תקטגוריה: כלליחשבון נפש תאולוגי חרדי
תם. שאל לפני שנה 1

רציתי לשמוע את דעת הרב, בעניין הסרטון המצורף.
1. אדם המאמין שהכל בידי שמים, כולל כל חוקי הפיזיקה, האם ההסבר התאולוגי שלו למתרחש מגוחך?
2.נכון שאדם הקופץ לכביש אמור למות, כי גם לתפיסת המאמין הנ”ל, הרצון התמידי הוא שהמפעיל יהיה נסתר, ונראה במתרחש חוקיות. אבל סוף סוף למה חשב הקופץ לקפוץ, למה דווקא הוא ולא אחר, כאן יש מקום עדיין, להסבר התיאולוגי.
3.אם אתה מניח שהדובר (במקרה דנן, ר’ גרשון אדלשטיין). אינו שקרן פתלוגי, או לחלופין טיפש, הרי שהוא דובר את מה שהוא מאמין בו בכל ליבו.
https://youtu.be/53vxAGWh6ug

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

אני מאד מקווה שהוא לא מאמין בזה בכל ליבו, כי אז הוא אידיוט. אני באמצע כתיבת טור שמתייחס בין היתר לדברים אלו.
אני בטוח שאתה יכול להבין לבד את האיוולת שבדבריו.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

רק תיקון קצר למשפט המסכם שלך:
אם אני מניח שהדובר (במקרה דנן, ר’ גרשון אדלשטיין). אינו שקרן פתלוגי, הרי שהוא דובר את מה שהוא מאמין בו בכל ליבו. אבל אם הוא טיפש או לא, לא קשור לעניין. כך או כך, אם אינו שקרן הוא כנראה מדבר את מה שהוא מאמין בו.

בנימין גורלין הגיב לפני שנה 1

גרישה אכן מאמין בזה בכל ליבו, אין מה לקוות אחרת, זו פשוט “תקוות שווא”

תם. הגיב לפני שנה 1

כמה דברים.
א. הדגשתי שאדם המאמין שהכל בידי שמים כפשוטו חוץ מיראת שמים, היינו שגם אדם הקופץ מהגג, זה בידי שמים, גם אם זה נראה כמעשה שנגרם ללא התערבות.

א ב ל שאלתי הייתה לגבי המסקנה למה עלה במוחו הרעיון הלא מוצלח הזה, לכך אין הסבר לוגי, בפרט אם הקופץ הינו אדם סביר. וממילא כאן יש להסיק את מסקנו התיאולוגי שרוצים ממנו או מסביבתו דבר מה.

למשל, הרי במשך היום יש אין ספור נהגים העוברים על החוק ומדברים בטלפון בזמן הנהיגה, יש מספר קטן שנתפס ע”י השוטרים, אמנם מבחינה סטטיסטית הדבר הכרחי שיתפסו מספר אנשים, אבל לא הכרחי שיתפסו דווקא אלו, אדם המאמין שיש מי שסובב שדווקא הוא יעלה בגורל, מסיק מזה שרוצים ממנו דבר מה, דוג’ נוספת, בהגרלה אף שהכרחי המציאות שיעלה אחד המשתתפים בה, אבל השאלה למה דווקא נזדמן לו להיכנס להגרלה זו, וממילא לעלות בה כזוכה, היא שאלה שאיננה קשורה למחוייבות הזכיה, וכן עצם ההחלטה על ההגרלה, מבחינתו הייתה בכדי להעביר אליו את הזכיה, בבחינת בשבילי נברא העולם.

נכון שאין להוכיח מההגרלה ומהשוטר את יד ה’, אבל המאמין שיד ה’ קיימת גם כשלא רואים אותה, רואה בכך מסר, רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו’.

ב. אם קיבלת את הנ”ל הרי שאין להסיק ממקבל הדו”ח אדם טיפש, וכמו שאין להסיק ממי שנחמצו לו חביותיו אדם טיפש, אף שסביר להניח שהיה כשל מסויים בשמירת היין והיא שהביאה להחמצתן. בכל אופן הסיבה שהוא לא שם לב לכשל ההוא, היא הדבר הגורם לו לחשבון נפש.

וממילא אני חושב שלהסיק על אדם שכזה שהוא אדיוט, הוא דבר לא נכון, אתה יכול לחלוק על הנחת היסוד שלו, אבל לשיטתו מסקנתו נכונה, (ובפרט אם יש לאותו אדם רקורד של מסקנות תבוניות, ואינו מטיף שקרן).

ג. נחזור לקורונה, מבחינת החרדי, השאלה היא לא על מה קרה בפועל, את זה הוא ישאל את ממוחה האפימידאולוגיה, שאלתו היא לא מה, אלא למה, למה הגיעה כזו סוג של מגיפה, שהתנהגות החרדית ביומיום שאינה גובלת בסיכונים של פיקו”נ היא זו שתהרוג אותו, וכאן מגיע מסקנת הפשפש במעשיו.

למה לא הגיוני להסיק כך?
לא כ”כ הבנתי על מה הטור שאתה עוסק בו, על הסקת מסקנות שגויה, או שוב על החרדים.

עניין החרדים.

הנפק”מ על מה הטור הבא עלינו לטובה, היא, אם הנידון הוא שוב החרדים, בבחינת נפל תורא חדד לסכינה, הרי שיש לקחת בחשבון את התמונה המלאה, האם מהות החרדיות מביאה לפיקו”נ, או שהחרדית כשלעצמה היא מציאות שאינה גורמת נזק לכלל החברה, ודבר בלתי שגרתי בעליל, שקורה אולי אחת למאה שנה מביא אותם למסקנה באיחור של שבועיים, והדבר עולה במעט קורבנות, האם לא נאמר שההכרח לא יגונה?
צריך לקחת את החשבון של האדם החרדי הרואה באלטרנטיבה אובדן הבסיס לקיומו, ושווה לו לשלם את המחיר הנמוך של החריגה, וכי נאמר שהתועלת של הרכבים אינה שווה כי יש גם תאונות דרכים?

סורי על האריכות…
ותודה מראש.

בס”ד י”ט באייר תש”פ

לתם – שלום רב,

העיקרון שהקב”ה מדקדק עם צדיקים יותר מאשר עם אחרים – אינו חידוש של הגרי”ג אדלשטיין. כבר חז”ל דרשו על הפסוק: ‘הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם’ שתלמידי חכמים ‘שגגות נעשות להם כזדונות’ בעוד שעמי הארץ ‘זדונות נעשות להם כשגגות’, שמת”ח יש תביעה גדולה יותר על טעויותיהם, שהיה להם לדקדק יותר בבירו ההלכה או המציאות, וכמו שהדריכו: ‘הווה זהיר בתלמוד, ששגגת תלמוד עולה זדון’.

אי אפשר לתלות הכל רק באי הקפדה על הוראות משרד הבריאות,שהגריג אדלשטיין היה מהקוראים בתקיפות להישמע להם. ובכל זאת יש יהודים רבים בכל הגזרים ששמרו את כל כללי משרד הבריאות וחלו בקורונה, ויש רבים מאד בכל המגזרים שזלזלו בהוראות ולא נפגעו.

הרי הרב ישעיהו הבר זצ”ל בודאי לא חשוד שהפר את הוראות משרד הבריאות; ויבלח”א תושבי אפרת שהם דתיים לאומיים משכילים ומודרניים, שבוודא צייתו לכל ההוראות, ובכל זאת היתה העיר אפרת במקום הראשון באחוז נדבקי הקורונה.

ינתחו המומחים ויציעו הסברים כאלה או אחרים, אב בסך הכל התמונה לגמרי לא ברורה, ולגמרי לא ברורה יעילותם של כל אמצעי הסגר והבידוד. רק אתמול קראתי כתבה שבה מה מושל ניו-יורק על הנתונים שהצביעו שכשני שלישים מנדבקי הקורונה היו בבית ולא יצאו לעבודה ולא לרחובות, ובכל זאת נדבקו.

אז צריך חוץ משמירת הבריאות לתת את הדעת גם לדדים הרוחניים, ולכן קורא הגרי”ג אדלשטיין ליהודים שוממרי תורה ומצוות לעשות איש איש את ‘בדק הבית הרוחני’ שלו, משום שאפילו הוא נראה כ’צדיק’ יחסית לחברה הכללית – עליו לחשוב שדווקא משום רמתו התורנית הגבוהה – ממנו נדרשת רמה גבוהה בהרבה של דקדוק במעשיו.

בברכה, ש”}צ

תם. הגיב לפני שנה 1

יישר כוחך ש”צ על דבריך המופלאים.

אני רציתי לשאול שאלה כללית, והקורונה שימשה כמשל מעניינא דיומא, שאלתי הייתה האם כשיש הסבר פיזיקלי לתופעה, אין להסיק מסקנה על הלמה הגורם הפיזיקלי הגיע דווקא לי, גם אם זה הגיע בצורה שאני החלטתי כנגד ההיגיון הסביר לשמוע למומחה, אף שאני אדם סביר בד”כ, וע”כ כתב הרמד”א שאף אני איני מאמין בכך. והדברים מפרחים, ולא הבינותי מדוע, היכן הטעות, העובדה שאתה הצגת, מראה שאף ההוכחות הפורנזיות אינן מדויקות בנד”ד כי יש כשלים מקומות שאין את הסיבה ובכל זאת התוצאה הגיעה ביתר שאת ויתר עוז.

תם.

השאר תגובה