חשמל בהלכה

שו"תקטגוריה: הלכהחשמל בהלכה
יהודה שאל לפני 10 חודשים

שלום וברכה, 
דעת הגרב"צ אבא שאול להתיר בישול עכו"ם בכירה חשמלית. וטענתו שזרם החשמל מתחדש בכל רגע ואין שייכות בין האדם לחשמל מעבר לרגע הראשון. מאותה סיבה לא התיר להדליק נרות שבת ע"י חשמל משום שההדלקה לא מתייחסת אלי (פנס המופעל עם בטריה מותר לדבריו). 
1.האם מבחינה מציאותית הדבר נכון? 
2.בהנחה שהתשובה לשאלה הראשונה היא חיובית. האם הרב מסכים לחידוש ההלכתי בקשר לבישול עכו"ם?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 10 חודשים
  1. קשה להגדיר זאת היטב. אפשר לחשוב על צדדים שבחשמל זה יותר מתמשך מאשר באש רגילה (כל הזמן הזרם הוא מכוח מפל המתח הראשוני).
  2. אבל איני מסכים לחידושו בלי קשר לזה. המיקרוסקופיה של התהליך אין לה ולא כלום עם ההלכה. בדיוק כמו שהתקני גרמא אינם חביבים עליי בד"כ (דומני שכתבתי על כך כאן פעם, מכוח טיעונו של הרב יצחק ברנד).
  3. אמנם יש פוסקים שחילקו בין בישול לעישון ומליחה, שלא נאסרו בגוים, כלומר עשו חילוקים פוררמליים, אבל מסברה קשה לקבל חילוק בין אש לחשמל מבחינת טעם האיסור. וכך כותב בשבט הלוי (ח, קפה) לגבי בישול במיקרוגל שהוא ממש שונה מבישול באש. אז בישול בחשמל הוא ממש כבישול האש הרגיל בימינו. האם לדעתו יהיה מותר גם בשבת לבשל בחשמל מעיקר הדין (מדאורייתא)? זה יהיה בישול בגרמא? מאד לא סביר. באותה מידה לא סביר בעיניי פסקו לגבי נרות שבת (שם יש אפילו את הנמוק"י לגי הדלקת נר רגילה מבעו"י שמדין אשו משום חיציו נחשבת כהדלקה בכל רגע בתוך השבת עצמה. האם אור חשמלי לא ייחשב כחיציו לעניין זה?!).

השאר תגובה

Back to top button