חשמל בשבת משום מבעיר

שו"תקטגוריה: הלכהחשמל בשבת משום מבעיר
ישראל שאל לפני 3 שנים

שלום הרב, שמעתי את השיעור בנושא מלאכת בונה וחשמל בשבת, ורציתי לשאול 2 שאלות:
האם זה שהתקע בנוי כך שכל הזמן יוציאו אותו ויכניסו אותו לא מוריד קצת מהמשמעות שיש בסגירה של מעגל חשמלי? הרי זה בניין שעשוי להיסתר, בהגדרה. ועוד שאלה- האם הרב מקבל את סברת הרב קוק (שו"ת אורח משפט סימן עא) שטוען שכל דבר שמבעיר ומחמם נקרא אש, ומביא כמה ראיות לכך (למשל האש שירדה מלמעלה, האש של הסנה, וכן כמה דוגמאות בהלכה)
תודה רבה!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

ייתכן שכן. זה מזקיק כניסה למיטה של פרקים וכדומה. אבל בפשטות זזו לא הכרבה של חלקים שמתפרקת, אלא אפשרות לחסל את כל העניין ולבנותו מחדש. יש מקום לדון במצב כזה.
לא מכיר. צריך לראות את הראיות לכך. בפשטות בסנה הייתה אש ממש. עוד יש לדון מבישול בחמה שלא נחשב כבישול ממש. וכן בחמי טבריה. אמנם זה לגבי בישול ולא לגבי מבעיר, אבל זה נשמע לי קו"ח.

משה הגיב לפני 3 שנים

לשאלה הראשונה כאשר המעגל טבעו להתפרק ולהבנות מחדש ע"י הדלקה וכבוי תדירים ראה בחזו"א על הנושא הכותב שכוונת המדליק נורה היא שתדלק לעד ורק מפני חשבון תשלומין הוא מכבה. חושבני שגם החזו"א ידע שזו סברא דחוקה, וכמו כן היא אינה עונה למקרים רבים (מזגן למשל)

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

מעבר לסברא זו של החזו"א, אני חושב שבמיטה של פרקים גם המיטה עצמה בעת שהיא בנויה נראית כמו עשויה מחלקים לזמן קצוב. לעומת זאת, במעגל חשמלי אמנם הוא אכן ניתן לכיבוי, אבל בעת שהוא פועל זה לא נראה כך. אין סימן בעת הפעולה שהפעולה היא זמנית ומורכבת בארעי. לכן לדעתי יש מקום לראות את זה כמבנה קבע. מעבר לזה, במיטה של פרקים יש גם מיטה שאינה של פרקים ולכן זו של פרקים היא מיטה של ארעי. בחשמל זה טבעו הקבוע בכל מקום, תמיד הוא ניתן לכיבוי והדלקה, ולכן קשה יותר להגדירו כארעי.

משה הגיב לפני 3 שנים

לשיטתך יש מקום לבניית מעגלים פשוטים שלא יהיו אסורים.
חושבני שלפי החזו"א כל הנקודה היא אם יש ביטול של החלקים זל"ז או לא, זו הנקודה בנידונים בסוגיה של מטה של פרקים בתקיעה והסהרות האחרות אינן משחקות

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

לא חושב. גם במעגל פשוט הזרמת הזרם יוצרת משהו חדש. מעגל שלא פועל מאומה זה עניין אחר. כאן בהחלט יש לדון.
ביטול החלקים נעשה על ידי הפיכתם למכלול חדש ושונה. לכן איני רואה קשר להבחנות שעשיתי למעלה.

השאר תגובה

Back to top button