חשמל בשבת

שלום הרב,
רציתי לשאול מדוע אסור חשמל בשבת של מכשיר חשמלי (לא אחד שכלול בו במפורש אחד מל”ט מלאכות כמו נורת להט וכד’).
שמעתי שיש מי שרוצה לטעון שזה מגיע בעקבות סמכות חכמים,
אך כלל וכלל לא ברור לי הדבר הזה, הרי כיום מאז חורבן הסנהדרין כבר אין לחכמים סמכות ממשית לגזור גזרות וכו’. וגם אם זה מנהג זה כלל וכלל לא ברור הרי כמעט ולא הספיקו לנהוג את איסור השימוש בחשמל ע”מ שייחשב כמנהג, וגם במידה וכן נהגו זהו מנהג טעות – כי כולם חושבים שזה אכן אסור מהתורה בעקבות הרבנים שטענו כן. כך שאין ראוי לכנות מנהג שהתבסס משקר כמנהג.
 

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

בשבת יש גם איסורי דרבנן ולא רק מלאכות דאורייתא. מוליד  הוא איסור דרבנן, והפוסקים שאוסרים חשמל מדין מוליד זרם לא חידשו איסור אלא פירשו את האיסור דרבנן מדינא דגמרא. אין כיום שום סמכות לאף חכם לקבוע כלום. זו שאלה של פרשנות לאיסורים קדומים (דאורייתא או דרבנן).

אלעזר הגיב לפני 5 שנים

האם לפי הרב מותר להשתמש במטרייה בשבת?

וודאי ידועים לרב איסורו של הנוב”י מדין אוהל, ודחיית הגרש”ז והחזו”א זאת, והשוואת מטריה לכסא של טרסקל המותר לפותחו בשבת. במטריותינו אין אף הידוק של הברזל שהופך את המטריה מבלתי שמישה לשמישה, כפי שביאר הבאו”ה טעם ההבדל בין מטריה האסורה לכסא של טרסקל המותר.

החזו”א (ובעקבותיו השש”כ) חתם זאת ב”גדר גדרו חכמי הדורות זצ”ל, ואסרו המטריה” עיי”ש בדבריו שכל האיסור הוא גדר שגדרו ב300 שנה האחרונות.
[אגב, מכך גם נוצרה ההלכה (המוזרה משהו) כי אסור בשבת לפתוח מטריה, אך מותר לפתוח שמשיה הקבועה בחצר, או לפתוח את הכיסוי של עגלת תינוק, מהטעם שעל זה גזרו חכמי הדורות ועל זה לא..]

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

פתיחת מטריה היא דיון עתיק ויש לא מעט פוסקים שכתבו שאינו אלא מנהג. גם למנהג יש משקל בהלכה.
אמנם ראה בשו”ע לגבי כובע ירושלמי (רחב שוליים): http://etzion.org.il/he/%D7%97%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA

אופיר גל-עזר הגיב לפני 5 שנים

בקשר לסמכות חכמים בימינו – מה עם תקנות כמו חרם דרבנו גרשום? או תקנות להוצאת ממון מאדם לרעהו, או תקנה להפעיל כוח על ידי שמביישים אדם, שנתקנו במשך הגלות?

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

תקנות כאלה יכולות להיות תקפות כמנהג וכהנחיות לבי”ד (שפועל מדין שליחותייהו).
חדר”ג בכלל לא ברור שאלו תקנות חדשות. בשו”ת חיים שאל (פלאג’י) טוען שהכל היה אסור עוד קודם והחידוש הוא רק החרם. מעבר לזה, כוחן של התקנות הוא מכוח הסכמת כלל הציבור. הוצאת ממון תקף מכוח תקנות הקהילה שיש להם סמכות על ממון וכן תקנות לאפרושי מאיסורא.

Back to top button