טבילת כלים

שו”תקטגוריה: הלכהטבילת כלים
ראובן שאל לפני 5 שנים

האם מותר לאכול אצל אדם שאינו שומר תורה ומצוות מהכלים שלו? הרי סבירות מאוד גבוהה (וכמעט תמיד וודאית) שהוא לא טבל את כליו, וכפי הבנתי ישנו איסור דרבנן מאכילה בכלים לא טבולים..

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

יש מקום להקל בגלל שחובת הטבילה היא על בעה”ב, והאיסור לאכול בכלי לא טבול בפשטות הוק נס שבא לוודא את קיום החובה. ראה כאן ועוד הרבה:
http://www.kipa.co.il/%D7%A9%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%91/%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%95/

אורן הגיב לפני 5 שנים

למאן דאמר שאפשר להקל בזה, האם בשבת כלי כזה יחשב מוקצה? או שאולי יחשב מוקצה רק לבעל הבית אבל לא לאורח? או שאולי לאף אחד מהם?

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

הכלל הוא שאין דבר כזה מוקצה לאדם זה ולא לאחר. יש לדון האם לבעה”ב הכלי הוא מוקצה מחמת איסור כי לגביו יש איסור דרבנן להשתמש בו. ואולי תליא במחלוקת רש”י ותוס’ (לגבי פירות בעלייה שנפחתה) האם איסור דרבנן יוצר מוקצה או לא.

Back to top button