טבילת כלים שיוצרו ע"י חברה בחו"ל

שו”תקטגוריה: הלכהטבילת כלים שיוצרו ע"י חברה בחו"ל
אורן שאל לפני 5 שנים

שלום הרב,
האם צריך לטבול בברכה כלים שיוצרו ע”י חברה בחו”ל? מצד אחד ניתן להגיד שכל דפריש מרובא פריש. מצד שני, בימינו החברות בדר”כ נסחרות בבורסות, ומצוי שיהיה לפחות בעל מניות אחד שהוא יהודי בכל חברה. ואז לכאורה יש פה שותפות בין יהודי לגוי. השאלה אם שייך להגיד פה רובו ככולו לגבי הבעלות על החברה (רוב גוים כבעלות מלאה של גוים). יש לזה נפק”מ גם לעניין לקיחת הלוואה מבנק בחו”ל.

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

זו שאלה שאין לי עליה תשובה ברורה, אבל מסברא נראה שאין צורך לטבול.
בתפיסה העכשווית חברה היא  יישות עצמאית ולא שותפות (תאגיד), ובודאי שלא שותפות בין בעלי המניות, ובוודאי לא אלו שאינם בעלי השליטה. לכן מעיקרא ספק רב בעיניי אם בכלל דין טבילת כלים חל לגביה (יישות כזאת אינה גויה או יהודייה). לכן גם לא רלוונטי רוב ומיעוט של בעלי מניות יהודים או גויים ורוב או מיעוט של חברות.
כמובן שגם מצד גיעולי עכו”ם אין לחשוש (אלא אם בתהליך הייצור יש חשש שהשתמשו בשומן לא כשר וכדומה) שהרי זה כלי חדש.
לא הייתי מברך על הטבילה הזאת.

nav הגיב לפני 5 שנים

לכאורה אינו תלוי במי הבעלים אלא במי האומן שיצר את הכלי בפועל והוא מסתמא היה הגוי (זכורני שיש ע”כ אריכות גדולה בפוסקים בדין כסף של יהודי שגוי מתיך ויוצר ממנו כלי אאל”ט מח’ הריצב”א ותוס’ וכן ט”ז וש”ך)

אורן הגיב לפני 5 שנים

עכשיו עולה השאלה מה יהיה הדין לגבי אומן שהוא מכונה/רובוט. אולי מי שלחץ על הכפתור יחשב האומן (כמו הכנת מצת מכונה לשם מצוה) או שאולי מי שיצר את המכונה עצמה (בסופו של דבר השורש חייב להיות ידני למרות שיש הרבה שלבי מכונה שמייצרת מכונה עד שמגיעים לאדם מאחוריהן). או שאולי בכלל החברה תחשב האומן, וככה נראה לי שרוב העולם מתייחס למוצרים בימינו. אומנות היא מלאכת מחשבת שמורכבת מהרבה תהליכים ושלבים, כאשר היציקה היא בדר”כ השלב האחרון והפחות מורכב (מעין מכה בפטיש – גמר מלאכה). לפני זה היה צריך לחשוב ולתכנן את העיצוב, החומרים שירכיבו את הכלי, המשקל האופטימלי של הכלי, לגייס את העובדים המתאימים לתהליך, לשלם להם משכורות וכו. מי שאחראי על ה”אומנות” הזאת היא החברה בכללותה (מהנדסים, מעצבים, מנהלים, פקידות וכו). החברה היא מעין יישות מופשטת בעלת זכויות משפטיות (כמו מדינה). להתייחס רק לפועל שמייצר את הכלי דומה בעיני לכריתת האצבע של אדם שרצח את חברו באמצעות שימוש באצבעו על הדק הרובה.

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

בתחילה כתבתי: מי שיצר את הכלי הוא המפעל.
לאחר מכן ראיתי שקדמני כבר אורן. ודפח”ח

Back to top button