טוסטר שעבר עליו הפסח ודבוק בו חמץ

שו”תקטגוריה: הלכהטוסטר שעבר עליו הפסח ודבוק בו חמץ
אופיר גל-עזר שאל לפני שנה 1

לכבוד הרב מיכאל היקר שלום,
יש לי טוסטר שבטעות לא מכרתי לגוי בפסח, ודבוק בו חמץ מכל השנה, כי אני תמיד מנקה חפיף כשאני מוציא טוסט. האם ניתן להשתמש בו? האם צריך שלא ישאר שריד קל של חמץ הדבוק בו?
תודה רבה על כל התשובות!
אופיר

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1
אורן הגיב לפני שנה 1

גם אם יש חמץ בעין, כנראה שהוא בוטל לפני הפסח. האם הגזירה חלה גם על חמץ שבוטל?

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

אם הוא בוטל אז כמובן אין בעיה.

אורן הגיב לפני שנה 1

גם אם לא בוטל, האם ניתן להחשיב את הפירורים שיש בטוסטר כמבוטלים מאליהם לפי דברי הגמרא בפסחים דף ו ע”ב: אמר רב יהודה אמר רב: הבודק צריך שיבטל. מאי טעמא? אי נימא משום פירורין הא לא חשיבי.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

נראה שכן

השאר תגובה