טלית לנשים

שו”תקטגוריה: הלכהטלית לנשים
אהרון שאל לפני 5 שנים

שלום.
 
רציתי לשאול אודות טלית לנשים.
הבנתי שמבחינת הלכות ציצית אי אפשר לאסור זאת, אבל  יש טענות הלכתיות אחרות, אמנה בקצרה:

 1. חשש יוהרא (רמ”א י”ז ב’).
 2. מושך תשומת לב (בפרהסיא)  ולא צנוע.
 3. איסור ‘לא תלבש’ – תרגום יונתן עה”פ לא תלבש, לבוש סי’ י”ז ועוד.
 4. שהלבישה מראה שאינה מכופפת ראשה להלכה שפטרה את האישה ממצוות  עשה שהז”ג, כלשון האגרות משה ”:”מצד תורעמותה על השי”ת ועל תורתו אין זה מעשה מצוה כלל אלא אדרבה מעשה איסור שהאיסור דכפירה שחושבת דשייך שיהיה איזה חלוף בדיני התורה (אגרות משה ד, מט).
 5. הערך הפמניסטי השוויוני הוא ערך חוץ תורני (?) – ואין ראוי שישפיע על ההלכה.
 6. שכן אין כוונתה לש”ש (בהנחה שכך הוא) – אגר”מ שם.
 7. שכן יש במעשה זה התרסה נגד הממסד ההלכתי, ויש בכך ערעור על מעמדם של הרבנים פוסקי ההלכה וזילותם.

אשמח אם תרחיב, ואם תפנה אותי לחומר שכתבת בנידון.
 
יישר כח.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

שלום רב.
לא כתבתי ישירות על נושא זה.
באשר לסעיפים שהצגת כאן:

 1. אני לא רואה כאן שום חשש יוהרא. בפרט לפי מש”כ עטר”ז בשם נחלת צבי שזה מפני שאין דרכן של נשים ללבוש בגד של ד כנפות. כיום זו גם לא דרכם של גברים. 
 2. אכן. אבל אם זה חשוב לאישה איני רואה מניעה. אחרי שיתחילו כמה ללכת עם זה, כולם יתרגלו ולא ימשוך תשומת לב.
 3. איני רואה בזה איסור ‘לא תלבש’, כמו שאר מנהגי גברים שאישה עושה במצוות עשה שהז”ג (הרי האיסור אינו דווקא בלבוש אלא בכל ניהוגי גברים).
 4. כך הוא לגבי כל עשה שהזמ”ג, ובכל זאת נשים עושות ואף מברכות.
 5. למה שערכים חוץ תורניים לא ישפיעו? אם בכלל יש ערך חוץ תורני. בעיניי כל ערך הוא תורני.
 6. ואם אין כוונת הגבר לש”ש, אז שגם הוא לא ישים ציצית?
 7. אם יש במעשה זה התרסה נגד הממסד ההלכתי זו כשלעצמה מצווה רבה.

סוף דבר, כל הנימוקים הללו מפוקפקים, ודומני שכיום אין בהם טעם. אני בטוח שאחרי שנשים יתחילו עם זה כמו שהתחילו עם לימוד תורה (שזה נתפס בעבר כאיסור ולא רק משהו לא ראוי), וכולם יתרגלו ולא תהיה שום בעיה. ועל כך הייתי אומר: ופורץ גדר ישקנו נחש.

ישי הגיב לפני 5 שנים

מה זו הפידיפיליה הזו?

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

??

ישי הגיב לפני 5 שנים

מי רוצה נשיקה מנחש?
(לפי מה שהצלחתי להבין מויקיפדיה פידי זה נחש ביוונית, אבל אני לא יודע יוונית בכלל אז אולי זו טעות).

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

מי רוצה נשיכה מנחש? מקבלים כי זה מגיע. גם נשיקה מנחש מקבלים כי זה מגיע.

ישי הגיב לפני 5 שנים

אבל זה אמור להיות סוג של איחול, ולא של איום…

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

האיחול הוא שגם אם יפגוש נחש הוא יישק לו ולא יישך אותו. מגע מידס.

השאר תגובה

Back to top button