יום הכיפורים כיום הדין

שו”תקטגוריה: אמונהיום הכיפורים כיום הדין
ירעם שאל לפני 3 שנים

ספר ב, עמוד 274 אתה מציין ש\”כמו שפרשיות הנבואה שבתורה איבדו ממשמעותן בימים בהם אין נביאים, כך גם בתפיסות לגבי התערבות של הקב\”ה בעולם וימי הדין כחורצי גורלות יכולה לאבד את משמעותן לאורך ההיסטוריה ובימינו\” –
א. אילו פרשיות איבדו ממשמעותן בענייני הנבואה?
ב. בעמוד 278 אתה מדבר על ראש השנה, ובצדק מציין שהוא אינו רק יום הדין אלא יום המלכת הקב\”ה. אבל מה בעניין יום הכיפורים? זהו יום דין מובהק. מה העניין שלו? 

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

א. החובה לשמוע לנביא, האיסור לכבוש נבואתו, ושאר דינים שנוגעים לנביא.
ב. יום של כפרה. לא ערערתי על כך. הדברים כתובים להדיא בתורה. רק ר”ה הוא המצאה מאוחרת.

ירעם הגיב לפני 3 שנים

ב. מה המשמעות של יום של כפרה בימינו? כלומר מה עליי להבין/לחשוב ביום הכיפורים – ה’ קרוב יותר מבדר”כ ולכן זה כן יום שבו הוא יכול להקשיב לי? הוא באמת “מוחק” את העוונות ומתחילים דף חדש? מה מהותו של היום ומה היחס ביום הזה בין אלוהים והעולם וההשגחה?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

לא מבין את השאלה, ואת הקשר שלה לדבריי בספר.
זהו יום שבו אנחנו עושים תשובה ומתכפרים. סביר מאד לייחד יום לכפרה ולא לדרוש זאת כל השנה. אין קשר להשגחה אקטיבית אלא להשגחה פסיבית.

ירעם הגיב לפני 3 שנים

הכוונה היא שאם אין מענה לתפילות (למעט מקרים חריגים) מה עניין יוה”כ כיום שממרק את החטאים וכיום דין?
לטעון שכל היום הזה אינו אלא בשבילנו, אין די בכך. הרי כל התפילה עוסקת שהוא ימחל לחטאים שלנו ויסלח לנו. ואם הוא אינו מקשיב – מה הטעם בכל זה?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

או שאני איבדתי אותך או שאתה אותי. מי אמר שהוא לא מקשיב? להיפך, השגחה פסיבית לדעתי בהחלט יש. מעורבות אקטיבית בעולם אין.

אלחנן הגיב לפני 3 שנים

סליחה על דחיפת אפי,
אז הוא כן מקשיב, ורק לא פועל בצורה ישירה?
מעין אינדוקציה של: מקשיב, מהנהן, מתגעגע וממשיך בעיסוקיו האחרים?

מיכי הגיב לפני 3 שנים

אולי מגיב בעוה”ב או באופן לא ישיר כלשהו. אבל עקרונית נכון.

בני הגיב לפני 3 שנים

אגב מה העניין בלבקש מחילה אם אין עולם הבא? או שגם זה חלק מהאינטואיציה המוסרית שלנו כלפיו?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

מה הקשר בין בקשת מחילה לעוה”ב? היית לא בסדר בקש סליחה. אתה מ בקש סליחה ממישהו שפגעת בו רק אם הוא עלול להתנקם בך?

ירעם הגיב לפני 3 שנים

אם אני מבין נכון את הדברים – כל מהותו של יוה”כ כיום הדין וכיום מחילה הוא רק בעולם הבא?
אם התשובה היא כן –
1. זה נראה לי צמצום של יום הכיפורים ובעיה עם הפסוק “כי בין הזה יכפר עליהם” וכו’ שלא הגיוני כ”כ לומר שמדובר במחילה בעולם הבא ולא כעת ביום זה
2. זה נראה לי סותר את כל מה שמופיע בנוסח התפילה, ואת התפילה של הכהן הגדול בבית המקדש (אא”כ התשובהעל זה תהיה: בתפילה – נוסח שחז”ל תיקנווהם טעו בהבנה, בבית המקדש – זה המתאים למצב שאלוהים התהלך בעולם יותר מהיום)

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

התשובה היא לא. זה ניקוי רוחני של האדם. כמו טיפול פסיכולוגי. וזה יכול לקרות כאן ועכשיו.

Back to top button