יעקב נשא ב' אחיות

שו”תקטגוריה: הלכהיעקב נשא ב' אחיות
משה שאל לפני 6 חודשים

שלום הרב. נשאלתי כיצד  יעקב נשא 2 אחיות (לשיטה שאומרת שגיירן) אם לא יצאו מכלל בני נח להקל? והרי לבן נח אסור! 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 חודשים

מי אמר שהתירוץ שגיירן מתיישב עם הדעה שיצאו מכלל בני נוח רק לחומרא? אמנם ככל הזכור לי, הפרשת דרכים לא  מביא את הראיה הזאת, אבל לא בדקתי כרגע.

א הגיב לפני 6 חודשים

כיצד כל החומרות הללו שיש לבן נח על ישראל מסתדרת עם הגמרא:

“דאמר ר’ יוסי בר’ חנינא: כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני – לזה ולזה נאמרה. לבני נח ולא נשנית בסיני – לישראל נאמרה ולא לבני נח… אדרבה, מדלא נשנית בסיני – לבני נח נאמרה ולא לישראל?! ליכא מידעם דלישראל שרי ולעובד כוכבים אסור”

mikyab צוות הגיב לפני 6 חודשים

איזה חומרות? מה השאלה?

mikyab צוות הגיב לפני 6 חודשים

אתה יכול לשאול כיצד ישראל אסור בגויה ואילו בן נוח מותר בה. אתה ודאי מבין שזה לא סותר את הגמרא שהבאת.

א הגיב לפני 6 חודשים

אני שואל שניתן לראות פרטי דינים הלכתיים בהם רואים שבן נח חומר מישראל (הפרשת דרכים מביא כמה וכמה) . אני שואל כיצד זה מתאים לגמ’ בה עולה שלא ייתכן מצב שכזה

א הגיב לפני 6 חודשים

נדמה לי שאני מפספס כאן משהו בהגדרה, אבל קשה לי לשים את האצבע

mikyab צוות הגיב לפני 6 חודשים

אני עדיין לא מבין. הבאתי לך דוגמה למעלה, והיא ודאי לא סותרת. תוכל להביא דוגמה אחרת שלגביה אתה מתלבט? אגב, הפרשת דרכים עצמו דן בזה, וגם הרב קוק מדבר על כך בפרי עץ הדר.

א הגיב לפני 6 חודשים

אפילו לעניין זה של נשיאת ב’ אחיות. אם לבן נח אסור, אזי התירוץ שלישראל מותר (מצד למשל שגייר אותן, וקטן שנולד אין קרובה). סו”ס זה לא מועיל מצד הרובד של ה’בן נח’ שמצוי אצל היהודי

לולבון הגיב לפני 6 חודשים

הרב, אני חושב שהוא שואל שעצם העמדה “שיצאו מכלל בני נח להקל” עומדת בסתירה לגמרא שאין חיה כזאת שיהודי קל יותר מבן נח

mikyab צוות הגיב לפני 6 חודשים

אז על כך כבר שאלתי אותך למה לא תתייחס למקרה פשוט יותר: בן נוח אסור בישראלית וישראל מותר בה. זה כמו הקו”ח לגבי גניבה: ומה לי שאסור לי להכניס את ידי לכיסך מותר לכיסי, קו”ח שלך שמותר בכיסי תהיה מותר בכיסי. או פשוט יותר: מדוע ישראל מותר בישראלית, הרי בתוכה יש בת נוח קטנה ומצד הבת נוח שבה יהיה לו אסור.
זה פלפול של הבל.
לולבון, תשובתי לשאלתך כתובה כאן למעלה. הם יצאו להקל כגון שמותרים בישראלית או שמותרים בשמירת שבת, וזה לא סותר את הגמרא.

השאר תגובה