יראת ה'

P שאל לפני 3 שנים

שלום הרב,
בשבת לא ע”א וע”ב מובאות כמה וכמה מימרות בדבר חשיבות יראת ה’:

 • אמר ריש לקיש: מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת וגו’ – אמונת – זה סדר זרעים, עתיך – זה סדר מועד, חסן – זה סדר נשים, ישועות – זה סדר נזיקין, חכמת – זה סדר קדשים, ודעת – זה סדר טהרות. ואפילו הכי יראת ה’ היא אוצרו. 
 • אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורביה, צפית לישועה, פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר? ואפילו הכי: אי יראת ה’ היא אוצרו – אין, אי לא – לא. משל לאדם שאמר לשלוחו: העלה לי כור חיטין לעלייה. הלך והעלה לו. אמר לו: עירבת לי בהן קב חומטון? אמר לו: לאו. אמר לו: מוטב אם לא העליתה.
 • אמר רבה בר רב הונא: כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו. בהי עייל?
 • אמר רב יהודה: לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו, שנאמר והאלהים עשה שיראו מלפניו
 • אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר: אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמים בלבד, שנאמר ועתה ישראל מה ה’ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו’

 
שאלותיי:

 1. ידועים דברי הרמב”ם על עבודה מיראה ואהבה. אך פה נראה שדווקא יראה היא חלק אינטגרלי מעבודת ה’ ואולי אפילו מטרתו. כיצד הדברים מתיישבים לדעתך?
 2. על איזו יראה לדעתך מדובר פה (העונש/ הרוממות/ אחרת)?
 3. האם לדעתך עבודת ה’ ללא יראה חסרה משהו מהותי כפי שמצטייר מהמימרות הנ”ל?
  עבודת ה’ שהיא א”ו ‘לעשות האמת מפני שהיא האמת’ נראית חסרה ממד שבא לידי ביטוי כאן
 4. אם צריך, אז כיצד אפשר לחזק את היראה הראויה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים
 1. לי הם לא ידועים. למה הכוונה ומה השאלה?
 2. אני מניח ששתיכן.
 3. בהחלט. אני לא חושב שיש דבר כזה עבודת ה’ בלי יראת השם. לעשות האמת מפני שהוא אמת הוא אהבה שכוללת בתוכה את היראה (הרוממות).
 4. הרמב”ם מדבר על חיזוק אהבת ה’ (שהיא גם יראת הרוממות), להתבונן בברואיו ומעשיו וגדלותו.

אגב, ראיתי לא מזמן קטע ברב קוק בתחילת אורות הקודש ח”ג, שם הוא טוען שיראת ה’ היא מנוע ואין לה תוכן מצד עצמה. היא  לוקחת את התוכן שמניחים בתוכה וממנפת אותו, לחיוב  או לשלילה. דומני שזהו המשל של אוצר (מחסן). זהו חלל שמניחים בתוכו דברים, ולית ליה מגרמיה כלום. ראה שם בתחילת הספר מאות ד והלאה.

‫P הגיב לפני 3 שנים

1. הרמב”ם בהלכות תשובה י שאתה אוהב לצטט. שם הוא מתאר את העבודה מיראה כפחותה, ואת העבודה מאהבה כאידיאלית. מה שעומד בסתירה לכאן. אמנם ענית על כך בתשובה 4, אבל היכן ראית ברמב”ם שאהבת ה’ היא גם יראת הרוממות (לא ראיתי בכלל שהוא מתייחס ליראת הרוממות שם)?
2. אם שתיהן – יש משהו ראוי ביראת העונש, ראוי ברמה שעליי לטפח אותה?
4. יש לך עצות פרקטיות? מה הכוונה להתבונן במעשיו? לראות נשיונל ג’אוגרפיק?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

1. מה שהוא קורא שם אהבה לא שונה מיראת הרוממות. לא נכנסתי לעניין ואני לא יודע אם הרמב”ם עצמו נכנס לזה. אבל מושגית זה ודאי נמצא גם שם.
2. לא יודע. אני אפילו לא בטוח שיש ממה לירוא.
4. כל אחד ודרכו. אין לי עצות, ובטח לא אוניברסליות. זה לא חייב להיות התבוננות בעולם הטבעי. גם פילוסופיה יכולה לעשות את העבודה.

‫P הגיב לפני 3 שנים

שאלה אחרונה בנושא:
תוכל להסביר כיצד אהבת ה’ כוללת את יראת הרוממות?
אהבה היא דבקות וקשר תמידי עם ה’ (“נפשו קשורה באהבת ה’ ונמצא שוגה בה תמיד” כלשון הרמב”ם) ואילו יראת הרוממות היא התפעלות עמוקה ומכניעה מהגודל, מהאינסוף, מהחוכמה וכו’

גם אם לא דייקתי בתיאור אהבה ויראת הרוממות, ניסיתי להראות שהם לא ממש זהים, או שהאחד כולל את השני

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

ההגעה לאהבת ה’ דרך הכרת גדלותו והנהגתו בעולם והחכמה שיש בעולם, כוללת בתוכה יראת הרוממות. מה יש כאן להסביר? זה בא מאותו שורש, אלא שאלו שתי השלכות מעט שונות (לא מאד) שלו..

הפוסק האחרון הגיב לפני 3 שנים

יראה זה הפחד מהיזק והוא קשור לפחד מחוסר קוהרנטיות, מטפשות, משקר (רֵאשִׁית חָכְמָה יִרְאַת יְהוָה).
קשור ליראה זה הדעת, האדם צריך לדעת מה מזיק\לא קוהרנטי במעשה.
כדי לחזק את היראה יש לחזק את הדעת. להבין מה פסול שם.
הצד השני של היראה זה האהבה. שהאדם נמשך לדבקים היפים הקוהרנטיים. שהאדם שמח ואוהב לעשות את המעשה הנכון.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אבל זו לא יראת הרוממות.

הפוסק האחרון הגיב לפני 3 שנים

מה שנקרא יראת הרוממות אולי ניתן לפרש כהיפוך הגאווה המתרחש באדם או צניעות.
אבל גם זה תוצאה של יראת ה’, בשביל זה האדם צריך לדעת יותר על קטנותו.
יראת ה’ זה מה שנדרש כדי שהשכל יוכל לפעול והאדם להבין.
יש פה ביצה ותרנגולת ולכן נאמר: אם אין חכמה, אין יראה. אם אין יראה, אין חכמה.

השאר תגובה

Back to top button