כדאמר ר' פלוני‎

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיכדאמר ר' פלוני‎
ש' שאל לפני 4 חודשים

לכבוד מו”ר הרה”ג רב מיכי שליט”א אחדשה”ט
 

מצינו הרבה פעמים בגמרא ״כדאמר ר׳ פלוני …. הכא נמי…״ 
 
 ויש להעיר מדוע לפעמים פירש רש״י כדאמר – ״לקמן״ ״לקמיה״ או ציין למקום פלוני ולפעמים לא כתב כלום. 

עוד יש להעיר מדוע מצייני הש״ס לפעמים ציינו למקומות שנמצא לשון זה ולפעמים לא כתבו כלום. 

והנה ראה זה פלא בשדי חמד מערכת הדל״ת כלל ח שהעיר על דברי הגמרא בחולין קכד ״כדאמר רב פפא במרודד״ שלא מצינו דברי רב פפא במקום אחר ע״ש. וצע״ג שהרי נמצא לקמן בסמוך באותו דף ומצוה ליישב.
 
החותם בכבוד רב,

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 4 חודשים

הכל תלוי בהקשר. לפעמים המשמעות היא הפנייה למימרא כללית ידועה ולא למשהו שנאמר דווקא בהקשר שלנו (כדאמר רב פלוני בעלמא), ואז מפנים למקור רחוק. ולפעמים המימרא נאמרה ספציפית בהקשר הנדון כאן (כדאמר רב פלוני) ואין להביאה ממרחק.
בקשר לשד”ח ייתכנו שני הסברים משלימים:
 
1. אולי מלשון הסוגיא היה נראה לו שזה מהסוג הראשון ולכן חיפש מימרא כללית בהקשר אחר.
2. כשהמובאה מאותו דף לא שייך לומר “כדאמר” אלא היה על עורך הסוגיא למקם את המימרא בשלב הזה. לכן העה משמע שמדובא במימרא כללית, וכזאת הוא לא מצא. חזרנו ל-1.

ש' הגיב לפני 4 חודשים

מצינו בבבא קמא פרק החובל כדאמר רב פפא דמילכמי ליה ומיכלם באותו דף

מיכי צוות הגיב לפני 4 חודשים

אה”נ. אולי השד”ח היה מתקשה גם בזה.
אבל כמובן העניין דורש בדיקה של כל המקרים כל אחד לגופו.

השאר תגובה