כח חכמים בשינוי הטבע

שו”תקטגוריה: תורה ומדעכח חכמים בשינוי הטבע
יאיר שאל לפני 3 שנים

שלום לרב מיכי,  להלן קטע מויקישיבה:
מי שנולד בשנה פשוטה ושנת הי”ג מעוברת, נעשה בר מצוה באדר השני (הגהות מרדכי יבמות סי’ קטושו”ת מהר”י מינץ סי’ טבית יוסף או”ח נה, ושו”ע שם טרמ”א שם ימשנה ברורה שם ס”ק מה. ועי’ ביאור הגר”א שם ס”ק יח). הטעם: שעיבור השנה פועל אף על דינים התלויים בטבעו של הגוף, כמו שאמרו (ירושלמי כתובות א ב) על הפסוק: אֶקְרָא לֵאלֹהִים עֶלְיוֹן לָאֵל גֹּמֵר עָלָי (תהלים נז ג), שקטנה בת שלש שנים ויום אחד שאבדה בתוליה ונמלכו בית דין לעבר את החודש, הבתולים חוזרים, ואם לאו אין הבתולים חוזרים (הגהות מרדכי ובית יוסף שם, ועי”ש בביאור הגר”א ס”ק יח).
וכמדומני החת”ס לומד מכאן מה רב כוחם של חזל שאפילו הטבע מתיישר לפי קביעותיהם.

  1. האם הדברים האמורים אכן מתרחשים במציאות?  אם לא,  האם כעת שאנחנו יודעים שזה לא ככה צריך לשנות את ההלכה (בייחוד לגבי קטנה בת ג’ שנים)?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

שלום רב, כידוע הש””ך האריך בזה לגבי בת שלוש בתוליה חוזרים והירושלמי. ואני מעודי תמהתי עליו, דפשיטא לי שזה לא קורה. אבל אין לזה השלכה לדינא, שהרי ברור שמדובר בקביעת קו הלכתי פורמלי. בת שלוש בתוליה חוזרים זו קביעה ממוצעת, וברור שיש שחוזרים גם אחרי שלוש ויש שלא חוזרים גם לפני. ולכן כשבי”ד עברו את החודש או השנה עדיין להלכה מניחים שבתוליה חוזרים עד גיל 3. לא בגלל שחז”ל משנים את הטבע אלא מפני שזה הקו ההלכתי.
והוא הדין לגבי בר מצווה, ששם ודאי לא מדובר על קו חד אלא חזקה דרבה היא שבגיל יג הוא ראה שתי שערות.
ומכאן שאין שום צורך לכל המיסטיקה התמהונית הזאת.

השאר תגובה