כיבוד צדיקים

שו”תכיבוד צדיקים
חוסיד שאל לפני 3 ימים

את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. האם גם לרבות תלמידי צדיקים. כלומר אינו חכם גדול בתורה אבל ירא שמיים ומדקדק במצוות קלה כבחמורה ונזהר מכל נדנוד של איסור גומל חסדים בכל מאודו וליבו חם בעבודת השם באהבתו ויראתו ומצטער בצער השכינה. האם חייבים בכבודו ומוראו ואינו צריך נטירותא ומחזירים לו אבידה בטביעת עין 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 ימים

שאלה טובה.
נדמה לי שלא. תלמידי חכמים הם אנשים שיודעים תורה. צדיקים זה משהו אחר. אני מניח שהוא ראוי לכבוד כמובן, אבל בגדרי המצווה לדעתי אינו נכנס.

השאר תגובה