כיבוס בתשעת הימים

שו”תקטגוריה: הלכהכיבוס בתשעת הימים
ראובן שאל לפני 5 חודשים

האם לדעת הרב מותר בימינו לכבס בגדים בתשעת ימים?
הרי עיקר טעם הגזירה הוא משום שמסיח דעתו מאבילות, בימינו טעם זה מביא לידי גיחוך, ולכאו’ מסתבר מאוד שזהו היה גדר הגזירה כיבוס המביא ידי הסח הדעת, וגם אם נאמר שזהו רק טעם ובטל הגזירה לא בטלה התקנה, אולי ניתן לומר שכל התקנה נאמרה על כיבוס בנהר כפי שעשו פעם, והיום שיבשו את המילה אבל אין זו אותה פעולה.
ואף את”ל שאסור, לכאו’ יש להתיר לגמרי את האיסור ללבוש בגדים מכובסים התשעת הימים, הרי אין לזה שום הבנה בימינו, ורק מביא לידי חוכא ואיטלולא. 
המחכה לתשובה…

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 חודשים

נראה שהיסח הדעת שעליו מדובר כאן אינו בגלל טורח המלאכה. נדמה לי שהכוונה שכשאדם לובש בגדים נקיים זה נראה כאילו אינו באבל. לחלופין, כשלא לובש נקיים זה מזכיר לו ביתר תוקף את האבל. לכן לדעתי האיסור היסודי הוא לבישת הבגדים המכובסים, ואיסור הכיבוס נגזר ממנה, ולא להיפך.

ראובן הגיב לפני 5 חודשים

אני מניח שבגגים תחתיים כגרביים וכדו’ הרב מתיר לכבס.
אז אני שואל האם חולצה דימינו לא יותר דומה לגרביים מאשר לחולצה של פעם.
היינו, לא ללבוש נקיים זה לא רק באופן פסיבי, מזכיר לו שהוא באבל. זה באופן אקטיבי לא נעים בכלל. כמו גרביים.

mikyab צוות הגיב לפני 5 חודשים

נהגו שלא, אבל אולי זה רק מחמת לא פלוג.
לא הבנתי מדוע חולצה בימינו היא כמו תחתונים של פעם. ברגע יש משהו לא נעים אז כידוע גדול כבוד הבריות.

השאר תגובה