כלים של נכרי שהשתקעו ביד ישראל

שו”תקטגוריה: הלכהכלים של נכרי שהשתקעו ביד ישראל
ב' שאל לפני 3 שבועות

שלום וברכה הרב מיכי,
מה דעתו של הרב בנוגע לכלים של נכרי שהשתקעו ביד ישראל (לצמיתות) האם חייבים בטבילה ?
בברכה, 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 3 שבועות
ב' הגיב לפני 3 שבועות

ע”ז עה, ב
משנ”ב שכג. לה
שו”ע יו”ד קכ ט”ז
הט”ז יח

מיכי צוות הגיב לפני 3 שבועות

אני יודע את זה. שאלתי אותך למה לא, ואתה שולח לי מקורות שכן. אם יש לך שאלה, נא לפרט.

מיכי צוות הגיב לפני 3 שבועות

וכדאי גם לציין נכון את המקורות

ב' הגיב לפני 3 שבועות

לכאורה מצב זה הוא ההפך הגמור מהגמרא בע”ז, בנידון דידן הישראל אינו מעוניין בקניין הכלים ואילו בע”ז הישראל מעוניין בקניין המשכון, כמו”כ בגמרא הגוי מעוניין להשאיר את הכלים ביד ישראל, בנידון דידן לא איכפת לגוי בכלל, אם ירצה יקחם לביתו, אם לאו ישארו ממילא בבית ישראל.
סברת הנשתקעו ביד ישראל שייכת לכאורה רק במשכון ?
סליחה על הבלבול במקורות, לא חשדתי לרגע שהרב אינו מכירם, ערב פסח, הילדים צורחים והכלב נובח…

מיכי צוות הגיב לפני 3 שבועות

הגמרא והפוסקים כתבו בפירוש שעל הצד שהתכוון לשקען אצלו חייב לטבול. כלומר ההנחה הפשוטה היא שכלים שנשתקעו אצל ישראל חייבים טבילה.
לא יודע מה זה הנדון דידן. הסברא לא שייכת רק במשכון, אלא להיפך: במשכון אולי חייב טבילה גם בלי שהתכוון לשקען כי בע”ח קונה משכון מדרבי יצחק. אבל כל היכא שמשתקעים ודאי חייבים טבילה.

ב' הגיב לפני 3 שבועות

כיצד ניתן לדעת אם התכוון לשקען אצלו, הישראל מעוניין להפטר מהחיוב, כך שוודאי אינו מתכוון לשקען ולא לקנותם בכל סוג של קניין ?

מיכי צוות הגיב לפני 3 שבועות

תגיד לי באיזה ציור מדובר. מה השאלה? מה המקרה? אין לי זמן לכתבי חידה

ב' הגיב לפני 3 שבועות

חיים קנה סט כלים חדשים במשקל כולל של כ 50 ק”ג, מקווה הכלים נמצא במרחק 750 מטר מביתו, לחיים אין לא כוח ולא זמן לסחוב את הכלים למקווה.
חיים החליט להיפטר מהחיוב על ידי נתינת הכלים במתנה לחברו הישמעאלי, אחמד חוג’ה, ולבקשו להשאיל לו את הכלים לשימושו עד שידרשם בחזרה, ואם לא ידרשם אז לכשיתקלקלו ישליכם לפח האשפה.

האם עשה כדין ?

מיכי צוות הגיב לפני 3 שבועות

אלו כלים מושאלים ואין לזה שום קשר לסוגיית נשתקעו. כלים מושאלים לא חייבים בטבילה.

השאר תגובה