כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי
משה שאל לפני 10 חודשים

שלום הרב,
אשמח להתייחסות בנושא סוגיית כל האומר לא לויתי במקרה שבאו שני עדים שאמרו שלווה ופרע.
למדנו את הסוגיה בישיבה, ועדיין לא הצלחתי להבין כיצד אנחנו מתגברים על הסתירות הפנימיות וכיצד מתגברים דברי בעל הדין על העדים. הדברים שם נראים בעיניי מוקשים ופרדוקסליים.
תודה רבה
.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 10 חודשים

לא רואה כאן סתירה פנימית. מה שיש כאן הוא הודאת בע”ד נגד שני עדים. הבעיה היא כיצד הנאמנות חזקה משני עדים. אבל זה גופא החידוש בדין הודאת בע”ד.
נאמנות של אדם על עצמו היא מוחלטת. לכן מוהריב”ל (שהובא בקצוה”ח סי’ לד סק”ד) כותב שזה מדין נדר או מתנה. אבל זה לא סביר בעליל, והמקרה הזה הוא אחת הראיות המוחצות נגדו. הסברתי בעבר שמדובר בנאמנות מוחלטת של אדם בדברים שנוגעים לו עצמו ולתחומו.
ראה על כך בטור 306, ובמבט רחב יותר במאמר מידה טובה לפרשת מקץ תשסז:
https://drive.google.com/drive/folders/0BwJAdMjYRm7IY0xlc1dmYTMweVE
מה שבאמת קשה כאן הוא כיצד בכלל ניתן לראות בדברי הבע”ד הללו הודאה. בלי קשר לעדים שנגדו. הוא לא הודה שלא פרע אלא טען שלא לווה. אמנם כשמשנה כעת את טעמו וטוען שלווה, טענתו הראשונית נשארת רק לגבי שלא פרע. אם אדם טוען בבי”ד שלא לווה מבחינתנו הוא לא פרע. זו לא בהכרח הערכת המציאות שלנו, אלא שלא טוענים לאדם יותר ממה שטען הוא עצמו.
בוודאי שיש כאן גם צדק, שאדם לא יכול לשנות את טענתו כל פעם, ומה שאמר בבי”ד הוא מה שמחייב אותו. אבל, כאמור, אני לא חושב שהדין זה הוא משום הצדק (תקנה שמיועדת לדפוק שקרנים) אלא הוא באמת עיקר הדין למקרה זה.

י.ז הגיב לפני 10 חודשים

אפשר להציע סברא לשיטת רבא בגמ’ שם בשבועות, שהוא סובר שמכיוון שבעלי הדין מסכימים על עובדה כלשהי – שלא היה פרעון – וכל המחלוקת היא לגבי עובדה אחרת – האם הייתה הלוואה – הדיון ‘נסגר’ בעניין הזה. אין סיבה להאמין (או יותר נכון ללכת לפי) העדים בנקודה הזאת מכיוון שישנה הסכמה בין בעלי הדין לגביה. לכן, כשמעידים העדים שלווה ופרע, מתעלמים ממה שאמרו שפרע (שהרי יש הסכמה שלא היה פרעון כדאמרן) ומתייחסים רק לאמירה שלהם שהייתה הלוואה. לשון אחר, כל הדיון הממוני בבית הדין הוא סביב שאלה עובדתית אחת – האם הייתה הלוואה (ולכן צריך לשלם) או לא (ואז לא). מביאים את העדים כדי שיענו לגבי השאלה הזאת וזהו.

מיכי הגיב לפני 10 חודשים

מסכים לגמרי. זוהי אדוורסריות. דנים במה שבעה”ד מציבים בפני בית הדין.

השאר תגובה