כמה שאלות

י' שאל לפני 5 שנים

שלום הרב
מה שלומך?
רציתי בבקשה לשאול כמה שאלות
1. האם יש מחלוקת לגבי הסוגיה מה יותר חזק חזקה דמיעקרא מול חזקקא דהשתא (הבנתי שיש תוספותים סותרים בנושא) או שהתקבעה איזושהיא הלכה בנושא או דעה רווחת?
2. האם יש דבר כזה חזקות מדרבנן? אני שואל כי יש לי חוסר בהירות לגבי תחילת מסכת נידה האם החשש של הלל לטמא למפרע זה מדרבנן או מהתורה כי לכאורה זה נראה מדרבנן אבל כל הדיון שם הוא סביב חזקות ואני מבין שכל נושא חזקות זה רק חזקות מהתורה.
3. יש לי עוד שאלה לגבי תוספות ראש בעמוד ב: , יוצא לפי הלל שיש ריעותא באשה שיש לה דם לערער את החזקה שהיא טהורה וזה יוצר אצלה ספק, תוסיף לכך שהטהרות שהיא התעסקה בהן טהרות והעמד אותן על חזקתן אם כך למה הן תלויות, אלא כותב התוספות ראש ד”ה ה”נ הרי דם לפניך – משמע כי היא נגעה בהם זה ערער חזקתם ולכן הן תלויות. אבל קשה לי ממקווה שהרי היתה לו חזקה שהוא מלא ועכשיו שהוא חסר זה מערער את חזקתו ויש כאן ספק אז גם כאן שלכל הפחות שהוא יערער את חזקת הטומאה של הכלים הטמאים ויעשה אותם ספק ואילו חכמים אומרים שהכל טמא וודאי. אשמח אם תוכל להסביר לי האם זו שאלה ואם כן איך מיישבים?

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 5 שנים

שלום י’.
 

1. מקובל לפסוק שחזקה דמעיקרא חזקה יותר. ראה למשל כאן: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%94_%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%90
2. חזקה היא מושג דאורייתא. יכולה להיות תקנה דרבנן להתייחס למשהו כחזקה למרות שמעיקר הדין הוא לא. למשל דמאי נחשב כמעושר כי רוב עמי הארץ מעשרים. ובכל זאת תיקנו להתייחס לזה כספק.
3. נדמה לי שיש חילוק כי באישה יש חזקת טהרה גם לאישה וגם לטהרות. במקווה יש חזקת כשרות למקווה וחזקת טומאה לכלים.

Back to top button