כפייה

טי שאל לפני 3 שנים

הרב טוען שעצם קיומו של אלוהים,והעובדה שהוא נתן משהו בסיני סבירה מאד.שאלתי היא האם מכוח סבירות זו יש צידוק לכפות דברים מסוימים על הזולת והציבור? אם כן מה למשל,ואם לא ניתן לכפות דבר מה הנימוק לאור העובדה שאתה חושב שאתה צודק. אני יודע שהרב כתב טורים על זה,אבל אשמח אם הרב יחדד

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

ראשית, למה לא? אלו סיבות אחרות לכפייה אתה מכיר שטובות יותר?
אבל אני מתנגד לכפייה בכל אופן, ומכל סיבה שהיא. רק בתוך קהילה מוגדרת שמקבלת את  הכללים יש מקום לשקול כפייה על אחד מחבריה שחוטא מחמת יצרו הרע.
ראה מאמרי על מחיר הסובלנות:
https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA

Back to top button